«Gammel vane er vond å vende» er et gammelt og forslitt uttrykk. Men det er godt brukt av en grunn: Å snu uvaner til gode vaner kan være en utfordrende affære, det har vi alle erfart. Men å leve et liv som er preget av gode vaner er ikke umulig. Uansett om du streber etter gode vaner for en god helse, gode vaner for en enklere hverdag eller bedre rutiner på hjemmekontor, gjelder det bare å finne noen leveregler du kan følge helt til de blir en naturlig del av livet ditt.

Hvorfor er det viktig med rutiner?

En rutine vil si å gjøre noe på en bestemt, regelmessig og periodisk måte. Når du lærer deg en rutine, ender du opp med å skape deg en vane.

Mangel på rutine kan forårsake en følelse av uorden og usikkerhet, samt at du ikke får gjort det du ønsker å gjøre. I verste fall kan dårlige rutiner føre til nedsatt helse, gjennom for eksempel spise- og søvnproblemer, og at du ikke er tilstrekkelig fysisk aktiv. Også atferds- og sosialiseringsproblemer kan forekomme.

Samtidig kan det å ha for mange rutiner nesten kalles en uvane, ved at du ender opp med for lite fleksibilitet i hverdagen. Nøkkelen er derfor å finne en balanse mellom rutine og fleksibilitet.

Hvordan få gode rutiner og vaner i hverdagen?

Det aller første du bør gjøre om du vil få bedre rutiner og vaner, er å identifisere hvilke rutiner og vaner du faktisk vil forbedre. Bruk noen dager og skriv en liste, enten på papir eller digitalt. Da glemmer du ikke det du har kommet frem til, samtidig som du får visualisert det utenfor ditt eget hode. Blir listen for lang, kan du dele dem opp i flere kortere lister.

Les også: 5 sunne vaner gir deg mange ekstra år med god helse

Deretter kan du etablere en tidsplan for hver oppgave. Også her er det lurt å bruke visuelle hjelpemidler som en notatblokk eller en kalender. Det kan også hjelpe å loggføre om rutinen gjennomføres. Dersom det er snakk en vane eller rutine som innebærer en bestemt tidsbruk, som trening eller husvask, kan du bruke musikk eller stoppeklokke til å signalisere at aktiviteten er fullført.

Husk at en vane tilegnes av kontinuerlig repetisjon av rutinen. Klarer du å holde det gående i minst tre uker, vil det gå mer og mer av seg selv.

Rutiner på hjemmekontor

De siste årene er hjemmekontor blitt en større del av hverdagen vår, og mange vil kanskje fortsette med det også. Som ellers i hverdagen er det også med hjemmekontor viktig å spise sunt og få nok søvn og fysisk aktivitet.

hjemmekontor

Men med hjemmekontor kommer det også noen nye uvaner:

  1. Pass derfor på at du ikke lar skillet mellom jobb og fritid bli for utydelig. Still inn vekkerklokken i god tid før du begynner og ikke trykk på slumreknappen.
  2. Prøv alltid å jobbe til samme tid hver dag, ikke la deg fri