Folk flest har nok et ønske om å leve sunt. Mange mener også at de gjør det- spesielt i hverdagen, men hva når helgen og andre “utenom aktiviteter” dukker opp- er det like enkelt å holde på de gode vanene da? og hva er det som skal til for at vi holder oss til kos kun i helgene?

Helsedirektoratets egen kartlegging

Opinion har for kort tid siden gjennomført en kartlegging for Helsedirektoratet blant 2500 deltakere over 30 år med fokus på levevaner og om det er ønskelig å leve sunt. Spørsmålene baserte seg på fysisk aktivitet, kosthold, røyking og alkoholvaner. De fleste ønsker, ikke overraskende å leve sunt, men motivasjonen svikter når det skal gjennomføres i praksis.

Vi må ha respekt for at det av ulike årsaker ikke er like enkelt å leve som man ønsker. Våre vaner er sterke.

Det er mange faktorer som påvirker våre valg. Vårt indre syn på hva som er viktig, omgivelsene vi er i, miljøet vi lever i og ikke minst tilgjengelighet av for eksempel junk og snacks.

I tillegg går de fleste av oss litt på autopilot og har våre vaner uten å egentlig tenke over hva vi gjør eller hvordan. Et eksempel når du går fra vinter til vår. Du er vant til å bruke bilen omtrent overalt på vinteren og det faller deg ikke engang inn å ta sykkelen til treningen. Når våren kommer vil du fortsette med bilen om du ikke stopper opp og reflekterer over egne vaner. Gjør du det så kan du igjen finne frem vanen om å ta sykkelen fremfor bilen når det blir varmere i luften og bart på bakken.

Et annet eksempel er hvis du er vant til å gå i skapet og spise en sjokolade etter middag. Etterhvert er dette så vanslig for deg at du sannsynligvis ikke tenker over det, bare gjør det.

Stopp litt opp og reflekter over egne vaner og kjenn etter om du  har en motivasjon til å endre dine nåværende vaner.

Motivasjon er nøkkelen, men hva motiverer oss egentlig?

For å endre en vane må du også bli bevisst hvorfor du gjør som du gjør og hva som skal til for å eventuelt endre deg eller trene på en ny vane. Motivasjon er nøkkelen til endring, men ikke alltid like enkelt å finne frem. Hva som motiverer oss er veldig forskjellig. Noen trigges av et mål langt fremme som skal oppnås, for eksempel å gjennomføre et løp eller renn. Andre ønsker mer overskudd til å leke med barn/barnebarn, mens noen blir motivert ved “skremsel”. Et klassisk eksempel er da røykpakkene fikk skremselsbilder på røykpakkene.