Helt ny forsking fra Harvard peker på fem sunne vaner, som kan gi deg mer enn 10 ekstra sykdomsfrie leveår.

– Vi lever stadig lenger, sier ernæringsfysiolog Kari H. Bugge, som er fagsjef i Roede. – Men poenget er kanskje ikke bare å leve lenge, men også å leve lenge uten sykdom? Denne studien viser at det er mulig!

Kari Bugge fra Roede

FAGSJEF OG ERNÆRINGSFYSIOLOG: Kari H. Bugge. Foto: Svein Brimi

Forsking med oppsiktsvekkende resultater

I et svært omfattende forskningsprosjekt gjennomført ved Harvard i USA fulgte de 111.000 amerikanere i hele 34 år. Studien viser tydelig at de som har sunne levevaner holder seg friske mye lenger. Forskingsprosjektet viser for eksempel at 50 år gamle kvinner som opprettholdt fem sunne vaner, i snitt hadde 10,7 flere år uten diabetes, hjerte- og karsykdommer eller kreft, sammenlignet med en gruppe som ikke opprettholdt noen av disse vanene.

Her er de fem sunne vanene

  • Minimum 30 minutter fysisk aktivitet daglig
  • Sunt kosthold
  • Normal BMI (under 25)
  • Maks én alkoholenhet per dag
  • Ikke røyke

Forskerne sier at ingen av de fem faktorene skiller seg ut som mindre viktige enn de andre. Tvert imot øker antallet sykdomsfrie år med hver av de sunne vanene man innfører.