Kjøpsbetingelser

Betingelser for kjøp av kurs og medlemskap

DEL A: GENERELLE BETINGELSER

Innledning

Kjøpsbetingelsene som fremgår i denne innledningen og i punkt 1 til 16 nedenfor, “Kjøpsbetingelsene” regulerer dine rettigheter og plikter ved kjøp av kurs, medlemskap og digitale tjenester “Tjenestene”. Merk at det gjelder visse tilleggsbetingelser for kurs under DEL B og for ulike medlemskap under DEL C.

Kjøpsbetingelsene kan bli supplert av opplysninger gitt ved bestillingen av Tjenesten, og vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer Tjenestene.

Dersom det inngås særskilt avtale mellom Roede og deg som skal kjøpe Tjenesten, vil det som er særskilt avtalt gå foran Kjøpsbetingelsene og andre opplysninger, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Når du krysser av i boksen "Godkjenn vilkår og fortsett" forutsettes det at Kjøpsbetingelsene er lest og akseptert, og at du samtidig bekrefter at alle opplysninger som etterspørres ved bestillingen er korrekte.

Kjøpsbetingelsene suppleres av Roedes AS sin personvernerklæring. Se Roedes personvernerklæring for mer informasjon om hvordan personopplysninger behandles.  

Roede AS vil kunne oppdatere vilkårene fra tid til annen. Siste versjon av Kjøpsbetingelsene finnes på roede.com, “Nettsiden”. Ved større endringer vil Roede be om at kunden aksepterer de nye vilkårene for videre bruk av Tjenestene.

1. Partene

Selger er Roede AS og betegnes i det følgende som “Roede”.

Kjøper er den som foretar bestillingen av Tjenesten, og betegnes i det følgende som “Medlem”.

2. Gjennomføring av kjøp

Roede tilbyr de Tjenestene som til enhver tid fremgår av Nettsiden. I kursoversikten fremgår det hvilke kurs som har ledig plass, få ledige plasser og hvilke som er fullbooket. Her fremgår det også hvilke kurs som tilbys som nettkurs og hvilke kurs som tilbyr løpende medlemskap.

Priser

Priser for Tjenestene fremgår av informasjonen om den enkelte Tjeneste. Se også egen prisliste på Nettsiden.

Den oppgitte prisen for Tjenestene er den totale prisen som skal betales. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Merk at ved løpende medlemskap vil det påløpe kostnader utover den første betalingen på Tjenesten. Roede kan ikke kreve betaling for kostnader som det ikke er informert om før kjøpet.

Det tas forbehold om prisendringer og endringer i mva-regler eller mva-satser. Medlemmer vil bli varslet dersom prisendringer påvirker Tjenestene.

Oppgjørsmåte

Roede tilbyr betaling med betalingskort, Apple Pay, Google Pay eller Klarna. Merk at noen av Tjenestene krever betaling med bestemte oppgjørsmåter.

Når en bestilling har funnet sted, har din kortleverandør reservert et beløp på ditt kort. Beløpet trekkes fra din konto innen neste virkedag. Du kan endre bestillingen før fakturering har skjedd, ved å kontakte Kundeservice.

Når det betales i Nettsiden med Visa eller MasterCard/Eurocard blir betalingen behandlet av Netaxept eller Stripe. Netaxept og Stripe er sikre elektroniske betalingsløsninger. Betalingsplattformen der betalingsopplysninger skal fylles inn er sikret med SSL. Alle kortdetaljer er krypterte. Roede lagrer ikke betalingskortopplysninger.

Roede bruker 3D-Secure systemet som innebærer sikkerhet ved behandling av betalingsopplysninger. Etter at kortopplysninger er oppgitt vil det oppstå et nytt vindu som krever bekreftelse av identitet via 3D Secure.

Ved kjøp av kurspakker (ikke medlemskap) må kjøpet gjennomføres ved bruk av Klarna som oppgjørsmetode. Når bestilling av kurspakke har funnet sted og kjøpet er registrert hos Roede kan du som Medlem velge mellom faktura, delbetaling, kortbetaling og direktebetaling gjennom Klarna. For å velge faktura kreves det at man har fylt 18 år. Om du velger å betale med faktura, sender Klarna betalingsinstruksjoner/faktura. Fakturaer må betales i løpet av 14 dager. Mer informasjon og fullstendige vilkår om Klarnas betalingsmåter finner du på Klarna.no.

Ordrebekreftelse

Ordrebekreftelse vises på skjermen umiddelbart etter avsluttet kjøp, og sendes automatisk på e-post til din registrerte e-postadresse. Det oppfordres til å kontrollere om ordrebekreftelsen er korrekt. Kontakt Roedes kundeservice så snart som mulig dersom det foreligger feil ved ordren.

3. Roede sine rettigheter ved Medlemmets mislighold

Dersom du ikke oppfyller din Medlemsplikt til å betale på betalingstidspunktet, og dette ikke skyldes forhold på Roede sin side, kan Roede kreve betaling, nekte vedkommende adgang til kursdeltakelse og avslutte videre medlemskap. Roede kan også kreve renter ved forsinket betaling og inkassogebyr.

4. Aldersgrense og vektgrense

Det er et medlemsvilkår for å bruke Roedes Tjenester at du har en BMI på minst 20.

Det er også et vilkår at du er over 18 år for å bli medlem.

Dersom Roede har rimelig grunn til å tro at foreligger brudd på aldersgrensen eller vektgrensen, kan Roede avslutte Tjenesten. Betaling for gjenstående kurs/medlemskap vil i så fall bli refundert.

5. Ansvar

Roedes Tjenester er kun ment å gi råd og informasjon om livsstil, trening og kosthold. Du står selv ansvarlig for hvordan råd og opplysninger som mottas gjennom våre Tjenester brukes. Våre Tjenester er ikke medisinsk behandling. Du må selv kontakte lege ved behov.

6. Force majeure og lignende situasjoner

Roede skal ikke holdes ansvarlig for å ha misligholdt sine forpliktelser, dersom Roede kan godtgjøre at misligholdet skyldes force majeure. Med force majeure forstås i denne sammenheng hendelser som Roede ikke med rimelighet kan unngå eller overvinne følgene av. Blant annet skal følgende omstendigheter betraktes som force majeure: krig, naturkatastrofer, brann, eller andre omstendigheter av lignende karakter. I slike tilfeller opphører Roedes forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer.

Dersom leveringen forsinkes av force majeure, skal Roede straks vi blir klar over at forsinkelse vil inntreffe, gi skriftlig meddelelse om dette og virkningene av forsinkelsen.

Dersom force majeure eller lignende situasjoner forhindrer, eller i vesentlig grad vanskeliggjør, at kurs kan avholdes gjennom fysisk oppmøte, har Roede rett til å erstatte fysiske kursmøter med digitale kursmøter. Dette gjelder for alle Roede-kurs og innebærer ikke en rett for Medlemmer til å kansellere eller sette på pause planlagte eller påbegynte kurs. Medlemmer vil bli varslet dersom det oppstår omstendigheter som krever at kurs avholdes digitalt inntrer og vil i varselet bli gitt informasjon om hvordan digitale kursmøter vil bli gjennomført.

7. Opphavsrettigheter

Alt innhold i og på Tjenestene og på Roedes nettsider, herunder kursmateriell, er Roedes eller Roedes underleverandører sin eiendom, og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder omtale av produktene, er beskyttet.

8. Konfliktløsning

En konflikt som måtte oppstå mellom et Medlem og Roede, skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan Medlemmet ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. 

DEL B: BETINGELSER SOM GJELDER FOR ROEDE-KURS

Del B er tilleggsbetingelser og gjelder i tillegg til betingelsene i del A. For selve kursmedlemsskapet gjelder også del C.

9. Kursmateriell

Roede sender en kursmateriell-pakke til nye Medlemmer og tidligere Medlemmer som ikke har hatt et aktivt kursmedlemskap i løpet av de siste 12 månedene. Pakken sendes med Posten etter mottatt kurspåmelding og senest en uke etter kursoppstart. Pakken sendes til adressen som er oppgitt ved bestilling.

Dersom kursmateriellet kommer i retur til Roede, og dette ikke skyldes forhold på Medlemmets side, vil Roede dekke omkostninger ved ny forsendelse. Det samme gjelder hvis kursmateriellet kommer på avveie og aldri var i Medlemmet sin fysiske besittelse.

10. Særlige vilkår som gjelder for Roede Aktiv-Kurs

Roede Aktiv-kurs kan kjøpes av myndige personer som har en allmenn god helsetilstand. Medlemmer som ikke er myndige kan delta på trening på Roede Aktiv-kurs dersom dine foresatte inngår avtale på den umyndiges vegne og møter opp på første treningstime.

Du plikter å informere kurslederen om forhold som kan påvirke evnen til å delta på enkelte øvelser eller treningsformer. Du er selv også ansvarlig for å ta hensyn til egne fysiske begrensninger, og Roede bærer ikke ansvar for eventuelle skader som oppstår under treningen.

11. Kompensasjon til Medlem ved avlyst kurs

En kursleder har rett til å avlyse et kursmøte hvis vedkommende blir syk eller det oppstår andre særlige omstendigheter. I så fall vil Roede tilby deg et valgfritt gratis kursmøte.

Dersom et kurs avlyses i sin helhet har du rett til refusjon av betalingen for kurset.

12. Angrerett

Merk at det ikke er noen angrerett ved bestilling av Roede-kurs, ettersom dette anses for å være en avtale om tjeneste knyttet til fritidsaktiviteter og det er fastsatt en bestemt dato og tidsrom for gjennomføringen av kurset (se angrerettloven § 22 m). Dette innebærer at avtalen er bindende idet bestillingen er skjedd.

13. Aldersgrense

Personer i alderen 15 - 18 år kan delta på kurs i følge med foresatte og etter anbefaling fra lege.

DEL C: BETINGELSER SOM GJELDER FOR KURSMEDLEMSKAP OG MEDLEMSKAP I ROEDE-KLUBBEN.

Del C er tilleggsbetingelser og gjelder i tillegg til betingelsene i del A. I en eventuell kursperiode gjelder også vilkårene i del B.

14. Roede kursmedlemskap med løpende abonnement

Det tilbys kursmedlemskap på Roede Standard, Roede Aktiv, 1 til 1 og Roede Fase 3. Kursmedlemskap inkluderer en nærmere spesifisert møtefrekvens lokalt eller digitalt med en Roede-kursleder.

Kursmedlemskap kjøpes på Nettsiden.

Varighet og oppsigelse

Avtalen er løpende til den sies opp. Oppsigelsestiden er 4 kursmøter. Ved avtaleinngåelse for kursmedlemsskap binder du deg altså til minst 4 kursmøter og du forplikter deg også til minst 4 møter fra den dagen du sier opp.

Tidspunktet for oppgjør

Forutsatt at kursmedlemskapet ikke sies opp, blir betalingskortet ditt belastet som følger:

Ved kurs med et ukentlig møte belastes du for første betaling ved tidspunktet for påmelding på Nettsiden. Første betaling tilsvarer pris for 4 kursmøter, dvs. tilsvarende forpliktelsen ved oppsigelse. Den første betalingen fungerer dermed som et forskudd på oppsigelsestiden som løper fra du sier opp sitt medlemskap. For resten av kursperioden blir du belastet etterskuddsvis den 20. hver måned for avholdte møter i perioden slik det framkommer av kurskalenderen på "mine medlemskap" på nettsiden.

Særlig for Fase 3 kurs (oppgjør og varighet):

Ved fase 3-kurs betales det ved påmelding for de første fire møtene. Etter at det tredje møtet er avholdt belastes du etterskuddsvis den 20. hver måned for avholdte møter i perioden. Oppsigelsestiden er, etter gjennomføring av de fire første møtene, ett kursmøte. Den første betalingen fungerer dermed delvis som et forskudd på oppsigelsestiden som løper fra du sier opp ditt medlemskap.

Dersom belastning av betalingskortet ikke lykkes, vil du bli varslet på e-post samtidig som systemet vil fortsette å forsøke å trekke beløpet daglig. Dersom belastning etter gjentatte forsøk ikke lykkes, vil kursmedlemskapet bli satt på pause og du vil ikke lenger kunne delta på kurset. Så lenge kurset er pauset, kan kurset gjenopptas med automatisk fornying. Et pauset kurs kan avsluttes helt av Roede om belastning ikke lykkes etter 7 dager.

Medlemskapet sies opp ved å trykke på “Avslutt medlemskap” på “mine medlemskap” på Nettsiden.

16. Medlemskap i Roede-klubben

Roede-klubben tilbys som to alternative medlemskap: Et gratis basismedlemskap, “Roede-klubben Gratis”, og en betalt abonnementstjeneste, “Roede-klubben Gull”.

Med Roede-klubben Gratis har du ingen andre forpliktelser enn å godkjenne Kjøpsbetingelsene og angi en gyldig oppgitt e-postadresse. Medlemskap i Roede-klubben Gratis som er inaktivt i 12 måneder vil kunne slettes av Roede uten forutgående varsel.

Medlemskap i Roede-klubben Gull tilbys med en oppstartsperiode på 2 eller 6 måneder. Tilleggsfunksjoner aktiveres når medlemskapet er betalt. Når oppstartsperioden utløper blir medlemskapet automatisk fornyet, med automatisk og periodisk trekk av abonnementsavgiften, inntil oppsigelse.

Roede forbeholder seg rett til å endre tilbudet til Roede-klubbens medlemmer og innholdet på Roede-klubbens nettsider. Medlemmer vil varsles dersom det foretas endringer som påvirker medlemskapet i Roede-Klubben Gull.

Betaling for medlemskap Roede-klubben Gull.

Etter oppstartsperioden på medlemskapet i Roede-klubben Gull, blir medlemskapet ditt automatisk fornyet med månedlig trekk av abonnementsavgiften fra din konto. Medlemskapet løper inntil du sier det opp.

Dersom belastning av betalingskortet ikke lykkes, vil du bli varslet på e-post samtidig som systemet vil fortsette å forsøke å trekke beløpet daglig. Dersom belastning etter gjentatte forsøk ikke lykkes, vil kursmedlemskapet bli satt på pause og tilleggsfunksjoner bli deaktivert. Så lenge medlemskapet er pauset, kan medlemskapet gjenopptas med automatisk fornying. Et pauset kurs kan avsluttes helt av Roede dersom belastning ikke lykkes etter 7 dager. Du kan da ikke lenger gjenoppta medlemskapet, men må kjøpe nytt Gull-medlemskap med ny oppstartsperiode.

Medlemsfordeler

Medlemmer i Roede-klubben Gull har tilgang til alle tjenestene i Roede-klubben Gratis, og får i tillegg utvidet funksjonalitet og adgang til tjenester som ikke er tilgjengelige i Roede-klubben Gratis. Tilleggsfunksjonene i Roede-klubben Gull er tilgjengelige for alle Kursmedlemmer i kursperioden.

Medlemmer i Roede-klubben Gull mottar nyhetsbrev fra Roede, dersom du har akseptert dette gjennom dine innstillinger på “Mine medlemskap”.

Angrerett ved kjøp av Roede-Gull

Merk at det det er ikke er noen angrerett ved kjøp av Roede-Gullmedlemskap, ettersom dette anses for å være en avtale om tjeneste knyttet til fritidsaktiviteter og det er fastsatt en bestemt dato og tidsrom for gjennomføringen av kurset (se angrerettloven § 22 m). Dette innebærer at avtalen er bindende idet bestillingen er skjedd.

Oppsigelse

Betalt medlemskap i Roede-klubben kan pauses eller sies opp under menyen” Innstillinger / Mine medlemskap”. Merk at det å velge “Slett kontoen”, innebærer at alle personopplysninger Roede behandler i tilknytning til medlemskapet, inkludert dagbok, vektkurver, Gull-medlemskap og alle kurs blir slettet. Slettede opplysninger vil ikke kunne hentes frem igjen. Anonyme statistiske data beholdes av Roede. Allerede innbetalt medlemsavgift i Roede-klubben Gull, eller innbetalt kursavgift, refunderes ikke ved oppsigelse.