Brukerbetingelser for våre kurs og nettjenester

Roede AS leverer en nettjeneste der det er mulig å bestille og kjøpe kurs, medlemskap og varer, og der det også er mulig å registrere kosthold, trening, vekt og mål og andre opplysninger i en dagboktjeneste.

Dersom du ikke godtar disse betingelsene, er ikke Roede AS forpliktet til å levere noen tjenester til deg, uavhengig av om du har betalt for dem eller ikke. Les om angrerett under de ulike produkter og tjenester lenger ned i disse betingelsene.

Ved å bekrefte betingelsene bekrefter du at alle personlige opplysninger du legger inn er korrekte. Brukerkontoer med åpenbart feilaktige opplysninger kan slettes uten forvarsel.

Ditt medlemskap i Roede-klubben er personlig og kan ikke deles med andre eller overdras til andre.

Behandling av personopplysninger

Når du blir medlem i Roede-klubben, melder deg på kurs eller kjøper tjenester fra oss, vil vi behandle personopplysninger om deg. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.  

Kjøp og betaling

Priser

Du vil få informasjon om totalkostnaden for produktene eller tjenestene du kjøper før kjøpet gjennomføres. Alle produktpriser er inkludert eventuell merverdiavgift og miljøgebyr. 

Det tas forbehold om prisendringer og endringer i mva-regler eller mva-satser. Du vil bli varslet dersom prisendringer påvirker produkter eller tjenester du har kjøpt. 

Betaling

Kjøpesummen kan gjøres opp gjennom betaling med betalingskort eller faktura. 

Fakturagebyr tilkommer ved betaling med faktura. Generell forfallsfrist er på 10 dager, hvis ikke annet er opplyst. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. 

Ordre

Din ordre er bindende når den er registrert i vårt ordresystem. Vi er samtidig bundet av din ordre hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du kan likevel ha rett til å gå fra kjøpet i henhold til reglene om angrerett. Informasjon om angrerett fremgår under vilkårene for de ulike produktene og tjenestene under.  

Når vi mottar din ordre sender vi en ordrebekreftelse til deg på e-post. 

Ordrebekreftelse vises på skjermen, umiddelbart etter avsluttet kjøp og sendes automatisk på e-post til din registrerte e-postadresse. Du oppfordres til å kontrollere om ordrebekreftelsen er korrekt. Ved feil bør du kontakte Roede AS så snart som mulig.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling, eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Du vil i tilfelle få melding om dette.

Du er selv ansvarlig for at riktig postadresse er oppgitt under Innstillinger. Registrert adresse vil være din leveringsadresse.

Sikkerhet ved bruk av kort

Du kan betale med Visa eller MasterCard/EuroCard. 

Vi bruker 3D-Secure systemet. Den ekstra sikkerheten består i en ytterligere sikkerhetssjekk etter at kunden har tastet inn sine kortopplysninger. Du får opp et nytt vindu der du skal bekrefte sin identitet via 3D Secure. Den vanligste måten å gjøre dette på er via Bank ID, enten via kodebrikke og passord, eller Bank ID på mobil. 

Når du handler i på roede.com blir betalingen behandlet av NetAxept, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard/Eurocard. 

Når en transaksjon har funnet sted, har din kortleverandør reservert et beløp på ditt kort. Dette betyr at beløpet ikke er trukket fra din konto ennå. Dette skjer ikke før varen er sendt fra Roede AS, som informerer kortutsteder om at varene er sendt. Først da trekkes det korrekte beløp. Ved endring av din bestilling korrigeres beløpet.  

Roede AS verken oppbevarer eller har tilgang til noen kortopplysninger. Alt foregår i betalingsformidlernes systemer med direkte autorisasjon av kjøper og selger. Betalingssidene er sikret med SSL og alle kortdetaljer er krypterte. Av sikkerhetsmessige grunner lagres ikke ditt kredittkortnummer i Roedes systemer.

Kjøp av Roede-kurs

Angrerett ved kjøp av kurs

Du har ikke angrerett ved bestilling av Roede-kurs ettersom dette anses for å være en avtale om tjeneste knyttet til fritidsaktiviteter og det er fastsatt en bestemt dato og tidsrom for gjennomføringen av kurset etter angrerettloven § 22 m). 

Roede gir deg likevel en kanselleringsrett inntil 10 dager FØR kursoppstart på alle våre kurs mot et avbestillingsgebyr på 400,- kr. For kurs der man velger oppstartsuke eller oppstartsmåned er fristen 10 dager FØR mandag i valgte uke eller den 1. i valgte måned. Vær oppmerksom på at ved bestilling av kurs senere enn 10 dager før oppstart er kjøpet bindende. Ved bruk av kanselleringsretten må du gi skriftlig beskjed innen fristen til angrefrist@roede.com. Det er du som forbruker som har bevisbyrden i forhold til at kurset er kansellert innen fristen. 

Hold vekten-abonnement

Abonnement på Hold vekten-kurset kjøpes på nettstedet roede.com.  Når oppstartsperioden utløper, går medlemskapet over til automatisk fornying som løper inntil oppsigelse. Medlemskapet løper inntil du selv sier det opp og inkluderer ett månedlig møte eller kursrapport med kursleder. Dersom du har kjøpt abonnementet med et betalingskort, trekkes abonnementsavgiften automatisk. Dersom belastning av betalingskortet ikke lykkes, vil du bli varslet på e-post samtidig som systemet vil fortsette å forsøke å trekke beløpet daglig. Dersom belastning etter gjentatte forsøk fortsatt ikke lykkes, vil abonnementet bli satt på pause og du kan ikke lenger delta på kurset. Så lenge kurset er pauset, kan du gjenoppta kurset med automatisk fornying. Et pauset kurs kan avsluttes helt, og kan etter dette ikke lenger gjenopptas.

Dersom du har kjøpt abonnementet med fakturabetaling, vil du automatisk få tilsendt ny faktura ved automatisk fornying. Du kan når som helst endre til betaling med kort slik at abonnementsavgiften trekkes automatisk.

Kursmateriell 

Etter mottatt kurspåmelding og senest en uke etter du starter på kurs, sendes en kursmateriellpakke med Posten til deg. Pakken sendes til adressen som er oppgitt ved bestilling. Dersom du har oppgitt feil adresse ved kjøp av kurs, eller pakken av andre grunner kommer i retur til Roede AS, må du dekke eventuelle ekstraomkostninger ved ny forsendelse. Uavhentede pakker som kommer i retur til oss vil bli belastet et returgebyr på kr. 150,- for å dekke våre utlegg.

Mangel/reklamasjon

Roede vil sørge for at produktene som du bestiller er i samsvar med spesifikasjonen på våre nettsted og øvrig markedsføringsmateriale. Du oppfordres til å kontrollere at leveransen er i samsvar med din bestilling, om den har blitt skadet eller om den ellers har mangler. Ved mangler på innholdet/reklamasjoner på leveransen, må melding til Roede AS gis snarest etter at pakken er mottatt. Meldingen bør være skriftlig og kan registreres her: http://greteroede.kayako.com/

Kjøpers rettigheter ved forsinkelse eller mangel

Dersom kursmateriellet har en mangel, Roede AS ikke leverer kursmateriellet eller leverer det for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 og 6 holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen eller kreve erstatning fra Roede AS. 

Roede AS sender kursmateriell med Posten. Ved mangel ved Postens leveranse kan ikke Roede AS holdes ansvarlig, og Postens egne regler kommer til anvendelse.

Roede AS rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom du ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes Roede AS eller forhold fra Roede AS side, kan Roede AS i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 holde kursmateriellet tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet, samt kreve erstatning fra kjøper. Roede AS kan også etter omstendighetene kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke forskuddsbetalte uavhentede varer.

Vilkår for Roede Aktiv-kurs

Disse vilkår gjelder kurs kombinert med trening, Roede Aktiv-kurs.

1. Roede Aktiv-kurs kan kjøpes av myndige personer som har en allmenn god helsetilstand. Personer som ikke er myndige kan inngå avtale om trening på Roede Aktiv-kurs dersom vedkommendes foresatte inngår avtale på dennes vegne ved oppmøte på første treningstime.

2. Roede Aktiv-kursenes innhold og priser fremgår av den til enhver tid gjeldende beskrivelse av produkter, tjenester og dertil tilhørende prisliste på roede.com.

3. Du som kursdeltaker plikter å informere kurslederen om forhold som kan påvirke din evne til å delta på enkelte øvelser eller treningsformer.

4. All trening foregår på ditt eget ansvar og Roede AS eller kurslederen kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som resultat av Roede Aktiv-kurs sitt ordinære treningsopplegg. 

Bedriftskurs

Ved bedriftskurs/kurs for grupper, samt gruppepåmeldinger til nettkurs, er påmeldingen bindende fra det tidspunktet deltakerlisten er sendt Roede AS. Dette ansees som en bindende kontrakt i henhold til avtalt kjøpesum i tilbudet.

Bedriftens navn og logo kan benyttes av Roede AS i sin markedsføring av bedriftskurs og/eller som referanse.

Medlemsbetingelser Roede-klubben Gratis og Roede-klubben Gull

Roede-klubben er en internettbasert medlemstjeneste eiet og drevet av Roede AS. Tjenesten tilbys som to alternative medlemskap: Et gratis basismedlemskap, Roede-klubben Gratis, og en prisbelagt abonnementstjeneste, Roede-klubben Gull.

Medlemskap

Et basismedlemskap i Roede-klubben er gratis. Du har ingen andre forpliktelser enn at du aksepterer disse brukerbetingelsene og at du har en gyldig epost-adresse. Medlemskap i Roede-klubben som ikke er benyttet i løpet av en 12-måneders periode vil kunne slettes av Roede AS - uten forutgående varsel.

Abonnement på medlemskap i Roede-klubben Gull kjøpes med betalingskort på nettstedet roede.com. Medlemskap tilbys med ulik varighet på oppstartsperioden og tilleggsfunksjoner aktiveres når medlemskapet er betalt. 

Når oppstartsperioden utløper, går medlemskapet over til automatisk fornying med automatisk og periodisk trekk av abonnementsavgiften som løper inntil oppsigelse. Dersom belastning av betalingskortet ikke lykkes, vil du bli varslet på e-post samtidig som systemet vil fortsette å forsøke å trekke beløpet daglig. Dersom belastning etter gjentatte forsøk fortsatt ikke lykkes, vil abonnementet bli satt på pause og dine tilleggsfunksjoner deaktiveres. . Så lenge abonnementet er pauset, kan du gjenoppta abonnementet med automatisk fornying. Et pauset abonnement kan avsluttes helt, og kan etter dette ikke lenger gjenopptas.

Angrerett ved kjøp av Gull-medlemskap

Vi gjør oppmerksom på at den alminnelige 14-dagers angreretten ikke vil gjelde når du kjøper et Gull-medlemskap etter at du har iverksatt medlemskapet. Dette skyldes at angreretten ikke gjelder for levering av digitalt innhold som ikke leveres på fysisk medium når leveringen er begynt etter angrerettloven § 2 g) og § 22 n). 

Når du kjøper Gull-medlemskap bekrefter du at du erkjenner at du ikke har mulighet til å angre på kjøpet, ved å godta disse betingelsene.

Medlemsfordeler

Som medlem i Roede-klubben Gull har du tilgang til alle tjenestene i Roede-klubben Gratis, i tillegg til utvidet funksjonalitet og tjenester som ikke er tilgjengelige i Roede-klubben Gratis. Tilleggsfunksjonene i Roede-klubben Gull er tilgjengelige for kursdeltakere i kursperioden.

Som medlem har du mulighet til å motta ulike nyhetsbrev fra Roede. Du kan styre dine abonnement fra siden Innstillinger/Mine medlemskap.

Roede AS forbeholder seg rett til å endre tilbudet til Roede-klubbens medlemmer og innholdet på Roede-klubbens nettsider. Roede-klubben videreformidler ikke e-postadresser til tredjepart.

Roede-klubbens Diskusjonsforum 

Roede AS er ikke er ansvarlig for innholdet i forumet eller de enkelte innleggene. Vi vil ikke gå god for eller garantere nøyaktigheten, fullstendigheten eller nytten av noen melding fra forumdeltakere.

Innholdet i en melding uttrykker synspunktene kun til forfatteren av meldingen, ikke til Roede AS eller dette forumet. Enhver bruker som føler at et innlegg er støtende oppfordres til å kontakte oss umiddelbart via e-post. Vi har muligheten til å fjerne støtende meldinger, og vil gjøre det, innenfor en rimelig tidsramme, dersom vi finner at fjerning er nødvendig.

For å kunne skrive innlegg i diskusjonsforumet må du være medlem i Roede-klubben. Ved utmelding av Roede-klubben, avsluttes også medlemskapet i diskusjonsforumet, og avsenderen på dine innlegg blir anonymisert.

Ved å godkjenne betingelsene samtykker du til ikke å bruke dette diskusjonsforumet til å legge ut informasjon eller ytringer som er bevisst feilaktige og/eller ærekrenkende, unøyaktige, fornærmende, vulgære, hatefulle, trakasserende, obskøne, blasfemiske, seksuelt orienterte, truende, eller på noen måte i strid med gjeldende lov.

Du samtykker også til ikke å publisere opphavsrettsbeskyttet materiale, med mindre du eller Roede AS har rettighetene til materialet. Roede AS forbeholder seg retten til å benytte alt publisert innhold i reklamekampanjer eller i annen publisering eller markedsføring.

Innlegg i forumet vil kunne leses også av personer som ikke er logget inn.

Kjøp av varer i Roede-butikken

Reklamasjon

Du må reklamere innen 14 dager fra mottagelse av varen. Kontakt oss på http://greteroede.kayako.com/ eller tlf 66 98 32 00. 

Ved feil eller mangler ved varen vil du motta en returportolapp fra Roede-butikken og ny vare vil bli sendt omkostningsfritt. Dersom du angrer kjøpet eller ønsker å bytte varen betaler du returporto selv.

Retur av varere

Hvis vi har anbefalt deg å returnere produktet til oss, for reparasjon eller bytte, må du pakke varen forsvarlig, helst i originalforpakning, sammen med alt medfølgende tilbehør. Returforsendelsen vil bli behandlet i løpet av 2-4 virkedager etter at denne er ankommet oss. Merk at behandlingstiden kan variere noe i forbindelse med høytider og ferieavvikling.

Varer sendes i retur til følgende adresse: Roede AS, Postboks 139, 1378 Nesbru. Husk å merke forsendelsen med ditt navn, kundenummer og ordrenummer som du finner på mottatt faktura.

Angrerett ved kjøp av varer

Angrerettloven gir deg rett til å angre på kjøp av en vare innen 14 dager etter at du har mottatt varen. Dersom du ønsker å bruke angreretten, kan du benytte angrerettskjema. Link til angrerettskjema finner du her. 

Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelse eller forringelse skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra din side. Returkostnadene bæres av deg. 

(Det gjelder andre regler ved kjøp av kurs og medlemskap, se avsnittet «Kjøp av Roede-kurs» og Medlemsbetingelser Roede-klubben Gratis og Roede-klubben Gull.)

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet.

Frakt og levering

Roede-butikken leverer varer kun i Norge. Så sant vi har varen på lager vil pakken som oftest sendes 1-3 dager etter at ordren er mottatt av oss. Merk at behandlingstiden kan variere noe i forbindelse med høytider og ferieavvikling. Alle forsendelser sendes med Posten og Roede-butikken tar ikke ansvar for hindringer du måtte oppleve i forbindelse med levering.

Pakken sendes til adressen som er oppgitt ved bestilling. Dersom du har oppgitt feil adresse ved kjøp av kurs, eller pakken av andre grunner kommer i retur til Roede AS, må du dekke eventuelle ekstraomkostninger ved ny forsendelse. Uavhentede pakker som kommer i retur til oss vil bli belastet et returgebyr på kr. 150,- for å dekke våre utlegg.

Generelt

Utmelding / Sletting av bruker

Du kan avslutte dine medlemskap under menyen ”Innstillinger / Mine medlemskap”. Velger du å melde deg ut blir alle dine private data i Roede-klubben slettet, inkludert dagbok, vektkurver, Gull-medlemskap og alle kurs, selv om de er i gang. Slettede data vil ikke kunne hentes frem igjen. Avsenderen på innlegg gjort i diskusjonsforum vil bli anonymisert. Allerede innbetalt medlemsavgift i Roede-klubben Gull, eller innbetalt kursavgift, refunderes ikke ved utmelding. Anonyme statistiske data beholdes. 

Opplysninger og informasjon som du har valgt å publisere/dele med andre, for eksempel oppskrifter, foruminnlegg eller data som er delt med andre brukere, vil ikke bli slettet, men vil avsender blir anonymisert.

Du kan pause eller avslutte abonnement helt under menyen ”Innstillinger / Mine medlemskap” uten at du trenger å melde deg helt ut av Roede-klubben.

Ansvar

Innholdet i Roede-klubben og i kursene som arrangeres av Roede er kun ment å gi råd og informasjon om livsstil, trening og kosthold. Du står selv ansvarlig for hvordan du bruker råd og opplysninger som du mottar gjennom våre tjenester. Våre tjenester er ikke medisinsk behandling. Som medlem plikter du selv å kontakte lege hvis det foreligger medisinske eller helsemessige problemer eller mistanke om det. Roede-klubben har ikke ansvar for ulempe, skade, mén eller tap som direkte eller indirekte måtte være konsekvens av at slik kontakt ikke er tatt, eller ved bruk eller misbruk av informasjon mottatt av Roede-klubben. 

Force Majeure

Med force majeure menes ekstraordinære hendelser som er utenfor partenes kontroll. Eksempler på dette er naturkatastrofer, flom, krig, opprør, streik osv. Denne klausulen løser Roede AS fra ansvaret for forpliktelser som vi ikke er i stand til å gjennomføre grunnet hendelser utenfor Roede AS sin kontroll.

Forbehold

Roede AS er ikke ansvarlig for forhold utenfor selskapets kontroll, slik som nettverksproblemer og lignende. Våre nettjenester fungerer i de vanligste nettlesere, og vi anbefaler generelt våre brukere til å oppgradere til nyeste versjon, uavhengig leverandør. 

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive- eller trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.

Misbruk og overtredelse

Ditt medlemskap er personlig og kan ikke benyttes av andre. Medlemmer som ikke overholder betingelsene kan utestenges fra enhver nett-tjeneste eller kurs av Roede AS uten forvarsel. Kriminelle handlinger vil bli politianmeldt. 

Copyright

Alt innhold, inkludert foto, på disse nettsidene er Roede AS’ eller underleverandør av Roede AS’ eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene, er beskyttet. 

Aldersgrense 

Du må være fylt 18 år for å bruke de av våre tjenester som krever innlogging.

Vektgrense 

Nedre vektgrense er BMI 20. Vi hjelper deg ikke til en lavere vekt enn dette.

Aksept av vilkår

Ved å krysse av i boksen "Jeg godtar betingelsene" i påmeldingsskjemaet på vår nettside forutsettes det at du har lest og akseptert disse vilkårene, og derved gir ditt samtykke til at vi behandler dine vektopplysninger. 

Endring av vilkår

Vi vil kunne oppdatere vilkårene fra tid til annen. Du vil alltid finne siste versjon av våre brukervilkår på nettsiden. Du kan bli bedt om å lese og akseptere endrede vilkår for å kunne fortsette å bruke tjenestene. Ved klikk på "Godta" ved endring av vilkårene, forutsettes det at du har lest og akseptert disse vilkårene. 

Tvisteløsning

Enhver tvist som gjelder Roedes produkter, tjenester og nettsider er underlagt gjeldende lover og regler i Norge. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.