Maten vi spiser påvirker ikke bare vår egen helse, men også klimaet og miljøet rundt oss, altså planetens helse. Dette er noe flere og flere er opptatt av og det å spise bærekraftig er i vinden som aldri før.

Så hva er egentlig et bærekraftig kosthold? Dette er det ikke et enkelt svar på, men vi vil forsøke å trekke opp noen linjer for hva som skal til for at mat regnes som bærekraftig, og hvordan du selv kan få et mer bærekraftig kosthold.

Hva er et bærekraftig kosthold?

FN har definert et bærekraftig kosthold slik: Kosthold som har lav miljøpåvirkning, som bidrar til mat- og ernæringssikkerhet og til et sunt liv for nåtid og fremtidige generasjoner.

Dette kan utdypes ved å si at et bærekraftig kosthold er et kosthold som i hovedsak baserer seg på matvarer som produseres og transporteres på en måte som i liten grad belaster klima og miljø, som opprettholder biologisk mangfold og sikrer sunne økosystemer. Andre momenter som hører med er at den bærekraftige matproduksjonen tar hensyn til eksisterende kulturer, er økonomisk rettferdig og rimelig, samt at maten er ernæringsmessig sunn. Det handler med andre ord om å sette matproduksjonen inn i et større bilde. Et så stort bilde, at det er vanskelig for hver og en av oss å orientere oss.

Heldigvis foregår det en rivende utvikling innen alle ledd i dagens matvareproduksjon der det å bli mer bærekraft i er et overordnet mål. Men uten din og min påvirkning er det mye som tyder på at denne utviklingen vil gå for sakte. Vi må orientere oss og vi må etterspørre bærekraftige matvarer slik at vi kan sikre at både vi og fremtidige generasjoner får muligheten til å leve sunne liv på en sunn planet.

Gode grunner til å spise bærekraftig

Det at et bærekraftig kosthold berører så mange ulike områder, gjør også at vi som forbrukere kan velge mellom en lang rekke gode grunner til å velge bærekraftig, alt etter hva som motiverer oss. Vi vet for eksempel at husdyrnæringen er ansvarlig for en stor del av utslippene som forårsaker global oppvarming, og for noen kan det å vite at et redusert inntak av kjøtt bidrar til reduserte utslipp være en stor motivasjon. For andre kan motivasjonen til å spise mindre kjøtt være av hensyn til dyrevelferd.

Avskoging er en annen ødeleggende konsekvens av storstilt husdyrhold. Så om du er engasjert i å hindre avskogning, kan dette være din viktigste motivasjon til å vri kostholdet ditt i en bærekraftig retning. Mer bærekraftig mat bidrar dessuten til en økt matvaresikkerhet.

Det går også store mengder vann med til produksjon av mat, og nok en gang kommer animalske matvarer dårligere ut enn plantebasert mat. Men det er alltid noen unntak. Avokado og mandler er eksempler på planter som krever mye vann i produksjonen. Det er altså ikke alltid like enkelt å manøvrere i dette landskapet.

Listen over gode grunner til å spise mer bærekraftig er lang, men det fine er at uansett hva som motiverer deg til å vege mer bærekraftig så vil du ende opp med å gjøre noe bra for helsen din. Et bærekraftig kosthold er nemlig forenlig med et kosthold som bidrar til god helse og forhindrer for tidlig død. Ifølge en studie publisert i det vitenskapelige tidsskriftet The Lancet, kunne 11 millioner liv reddes dersom kostholdet vårt var mer bærekraftig.