Ny undersøkelse, gjennomført av Mills i samarbeid med LHL – “Vit din verdi”, viser at gjennomsnittet i den norske befolkningen har for høye kolesterolverdier. Allerede fra 20 års alderen har mange forhøyet kolesterol. Høyt kolesterol er ikke noe man kan se eller  kjenne  på kroppen, men det dårlige kolesterolet, LDL-kolesterol, er en viktig  risikofaktor  for hjerte- og karsykdom, sammen med høyt blodtrykk, tobakk og overvekt.

Hvorfor fokus på kolesterol?

Ca. 60 % av alle nordmenn over 40 år har kolesterolverdier over anbefalt nivå (1), og undersøkelser viser at det også er veldig mange som ikke vet sine kolesterolverdier. Når høyt kolesterol ikke gir noen spesifikke symptomer, og vi vet at høyt kolesterol er en av de viktigste risikofaktorene til hjerte- og karsykdom, ønsket vi å sjekke tingenes tilstand og gjøre folk mer bevisste på å vite sine kolesterolverdier.

I løpet av noen måneder i 2019 samlet vi inn 2000 kolesterolmålinger hos utvalgte bedrifter i Østlandsområdet. Vi målte kolesterol hos 19 bedrifter, og hadde et godt utvalg av både funksjonærer og produksjonsmedarbeidere. Alderen til deltakerne var 20-70 år.

Flere unge har høyt kolesterol

Nesten halvparten av de målte i alderen 30-39 år hadde høyere kolesterolverdier enn det som er anbefalt. Av denne gruppen hadde igjen hele 66% forhøyet LDL-kolesterol. Dette er oppsiktsvekkende når vi vet at Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte og karsykdom anbefaler per i dag at leger bør vurdere kolesterolmåling etter fylte 40 år (2).

Gjennomsnittlig verdi i denne undersøkelsen for totalkolesterol var 5,4 mmol/l. Dette er over anbefalt verdi på 5 mmol/l. Disse resultatene er i tråd med andre undersøkelser (1).

Hva slags type behandling?

Resultatene i denne undersøkelsen viser at mange har for høyt kolesterol, og at dette gjelder fra tidlig alder. Gjennomsnittlig totalkolesterol i denne undersøkelsen er på et slikt nivå der livsstilsendringer bør være medisinen.

Det er en sammenheng mellom kosthold, LDL-kolesterol og risikoen for hjerte- og karsykdom. Sammenhengen skyldes både mengde LDL-kolesterol og eksponeringstiden (3). Det er gunstig å holde det dårlige kolesterolet så lavt så mulig, så lenge som mulig. Det vil altså si at hvis du oppdager forhøyet LDL-kolesterol i tidlig alder har du større redusert risiko får hjerte- og karsykdom enn om du setter i gang tiltak når du er eldre.

Små grep i kostholdet vil gi resultater til dem som går inn for bevisste endringer. Høyt inntak av mettet fett øker det dårlige kolesterolet, LDL. Et bytte fra matvarer med høyt innhold av mettet fett til matvarer med umettet fett vil kunne redusere kolesterolet.

Gode kostholdsråd er derfor av stor betydning for å spise ned sitt kolesterol!