For fjerde år på rad går mennesker over hele verden sammen for å få økt oppmerksomheten om spiseforstyrrelser som psykiske lidelser. «Verdens aksjonsdag mot spiseforstyrrelser» markeres den 2. juni og for første gang vil også vi i Norge være med på markeringen under #medvektpåfølelser hvor årets tema er overspisingslidelse.

Hva er overspising?

Overspisingslidelse er den vanligste og hyppigst forekomne spiseforstyrrelsen. Ved overspising spises store mengder mat på kort tid. Det er vanlig å ikke ha kontroll på inntaket. Forholdet mellom atypiske spiseforstyrrelser, overspising og overvekt har i mer eller mindre grad tidligere blitt oversett, men i den senere tid ser man en sammenheng.

Ved anorexia eller bulimi er slanking ofte første symptom, mens ved patologisk overspising er overspising det første symptomet og overvekt blir et resultat. Slanking kommer eventuelt senere for å kompensere for økt vekt. Til tross for høye forekomsttall, får overspisingslidelse og menneskene som er rammet av lidelsen sjelden oppmerksomhet i media, av politikere eller i behandlingsapparatet. Det er få helsetilbud til denne gruppen.

Det er på tide å ta overspisingslidelse på alvor og gi de som er rammet den forståelsen, støtten og hjelpen de har krav på og fortjener.

Roede- metoden passer for alle

Kostholdet og vårt fokus på matglede passer for alle og kan det kan for den enkelte være positivt å følge Roede-metoden, sammen med psykologisk hjelp ved en overspisingslidelse.  Vi har et stort fokus på regelmessige måltider, samt bruker aktivt motivasjon og mestring inn i våre kurs. I tillegg legger vi stor vekt på mat og måltider for hele familien samt snakker mye om måltidet som en sosial arena. Det er ikke noen forbudte matvarer men deltakere får verktøy som kan hjelpe til å kontrollere porsjoner og bevisstgjøre i hvilke situasjoner mat blir vanskelig.

Markeringen som er 3 juni er viktig for følgende:

  • Mindre tabu og skam rundt spiseforstyrrelser og psykiske lidelser generelt.
  • At det skal bli lettere å dele tanker og følelser om spiseforstyrrelser med andre.
  • Et bedre behandlingstilbud for de som er rammet av spiseforstyrrelser og for deres familier og pårørende.

Vi håper at de som er rammet av spiseforstyrrelser, deres familier og ikke minst helsepersonell og organisasjoner som støtter og arbeider  med de berørte blir med på markeringen. Sammen er vi sterke!

Bli med på markeringen og støtt opp om aktivitetene mandag 3. og torsdag 6. juni

I hageselskap hos Villa SULT i Kruses gate 8 i Oslo, mandag 3. juni kl. 17:00 – 19:00. Det blir taler, appeller, underholdning og enkel servering. Les mer og meld deg på via Facebook.