Når vi snakker og leser om spiseforstyrrelser, dreier det seg hovedsakelig om anorexia eller bulimi; om den avmagrede jenten som ikke spiser noe og som bare er en skygge av seg selv, eller om kvinnen (eller mannen!) som kan ha opptil flere matorgier om dagen, og som kompenserer for dette ved å kaste opp (eller gjennom bruk av avføringsmidler eller overdreven trening).

Men så er det en stor gruppe som lider av noe annet. Og til sammen er det faktisk flere av disse enn de som har anorexia eller bulimi. Det er de som ofte blir anbefalt å trene litt mer, og spise litt mindre.

Hadde det bare vært så enkelt! For det er det vel ikke?

– Nei så enkelt er det dessverre ikke. Hvis man har overspisingslidelse, er mat en måte å mestre følelser på. Ensidig fokus på mat og trening vil være å fokusere på symptomene fremfor årsaken, noe som kan være uheldig for personer med overspisingslidelse.

Kari Anne er kursleder i Roede, og er åpen om sin historie som overspiser.

OVERSPISINGSLIDELSE: Kari Anne er kursleder i Roede, og er åpen om sin historie som overspiser.

Overspising er den vanligste spiseforstyrrelsen

Overspising og overspisingslidelse kjennetegnes av gjentatte og hyppige episoder av stort matinntak over kort tid, med et tydelig tap av kontroll.

Det antas at omkring tre prosent av befolkningen har denne lidelsen, som er mer enn dobbelt så vanlig som anorexia og bulimi.

Hvordan opplevde du dette Kari Anne?

– Jeg husker linken mellom stort matinntak og vanskelige følelser helt fra barndomstiden. Siden da, spiste jeg meg større og større opp igjennom voksenlivet. Jeg hadde aldri hørt om at det fantes en slik lidelse, og tenkte at jeg bare hadde dårlig viljestyrke. Det var først da jeg tok tak i livsstilen min i 2014 at jeg oppdaget at noe var galt, forteller hun.

Så begynte livsstilsendringen. Kari Anne brukte to år på bygge nye vaner, endre kostholdet sitt og starte med trening.

– Veien var kronglete og lang. Men jeg klarte det, jeg reduserte vekten og fikk tilbake helse og arbeidsevne. Da jeg så skulle starte arbeidet med å stabilisere vekten samtidig med at jeg skulle tilbake til arbeidslivet, ble jeg helt overveldet av det store arbeidet den kombinasjonen var for meg. Det var prosesser i kroppen jeg opplevde som så voldsomme, så utholdende og så uregjerlige at jeg ble helt handlingslammet, forteller Kari Anne, og legger til at trangen til å overspise kunne komme som bølger. Hun kunne ta godt imot og mestre den ene bølgen, den andre og den tredje, men så kom den fjerde bølgen med en slik kraft at hun ikke klarte stå imot.

Hun opplevde at hun mistet seg selv til maten.

– Overspisingsepisodene ble stadig hyppigere, og jeg ble redd for å miste all kontroll.

Kari Anne fikk hjelp

Selv om overspisingsli