Kosthold er noe alle har et forhold til, men mange har kanskje ikke reflektert over at kosthold og levevaner i forbindelse med arbeidssted og tid faktisk betyr noe. Hvorfor det betyr noe er faktisk noe så stort som effektivitet, overskudd, konsentrasjon samt helse og velvære.

Arbeidsplassen som en helsefremmende arena

Arbeidsplassen har lenge lagt til rette for et godt arbeidsmiljø. Det er fokus på innemiljø, det sosiale og noen legger til rette for at ansatte skal trene. Mange er tilknyttet en bedriftshelsetjeneste som tilbyr helsesjekk, vaksinasjoner og psykisk veiledning dersom det er et behov for det. Noen bedrifter legger til rette for massasje, ergonomi og veiledning om sittestilling for å unngå vondter. I tillegg til det nevnte så er det mange andre tiltak i et arbeidsmiljø. På lik linje med alt dette, er det på tide å løfte frem kosthold som et helsefremmende tiltak bedrift- og kommuneledere kan løfte frem i enda større grad. Det er dokumentert at endring i kostsammensetning og fysisk aktivitet kan føre til redusert medikamentbruk, gi økt overskudd og bedre fysisk og psykisk helse. Vi vet at et smart kosthold ikke bare er bra for helsen, men gir et nødvendig overskudd.

Kompetanseløft kan bidra til å legge til rette for god helse og overskudd hos ansatte

Vi er alle ulike med ulike mål og behov. Noen har gode levevaner, men ønsker å nå et aktivitetsmål, andre opplever at de har et lavt energinivå gjennom dagen, mange merker tidsklemma og ønsker å leve sunnere for familiens del, men synes det er en utfordring. Andre igjen har et høyt blodtrykk eller står i fare for en livsstilsykdom. Uavhengig mål og utgangspunkt vil et felles kompetanseløft om kosthold være fordelaktig både for enkeltindividet, men også bedriften som helhet.

Skreddersydd kompetanseløft i din bedrift

Vi i Roede har lang erfaring med endring. Vi vet hva som skal til fordi vi vet hva som funker. Dette er såpass i ryggmargen vår at vi kan skreddersy et serieprogram etter deres behov.

Noen eksempler på hva som kan tilbys

BARNEHAGE/SKOLE/SFO
Over 90 % av alle barn går i barnehage/skole/SFO og her nås både foreldre, ansatte og barn med ulik sosial status. Barnehagen er dermed en unik arena for å fremme god helse og derav utjevne sosial ulikhet både ved å inkludere barn, men også påvirke voksne som rollemodeller. Ved å fremme gode vaner påvirkes både ansatte, barna selv og foreldre.

TRANSPORTSEKTOR
Arbeidstakere som jobber i transportsektoren har et stort ansvar for å holde seg opplagt både for sin egen, men også andres sikkerhet. Det er spesielt viktig å holde fokus over tid. Mange har også helsekrav. Vi vet at et jevnt inntak av smart mat er en viktig faktor for dette. Her har vi fokus på “mat på farten” og planlegging av måltider for å unngå unødvendig inntak av “junk” på veien.

Les også: Spis mindre junk!

ADMINISTRASJON/KONTOR
Arbeidstakere som jobber administrativt har mulig andre utfordringer enn de som j