Er kostholdet en privatsak? Ja, det er jo egentlig det. Men i lys av våre hektiske liv med tidsklemme, all tiden vi bruker på jobben, alt vi skal rekke i fritiden og alt vi skal følge opp av barn og annen familie – så blir det å legge til rette for et sunt kosthold på jobben viktig for å stimulere til sunne valg.

Vi spiser omkring 220 måltider på jobben! Usunt kosthold har passert røyking som største utfordring for den norske folkehelsen (*Sykdomsbyrderapporten 2016, FHI). Samtidig er 7 av 10 nordmenn fornøyd med kostholdet sitt. Mangel på motivasjon og selvdisiplin, kombinert med mange fristelser, er utfordringen for riktig kosthold i alle aldre. (*Balanserapporten, Tine BA 2018). Dårlig tid er også en gjenganger blant unnskyldningene for usunne valg. Det er lett å forstå at både tidsklemma og mange fristelser gjør det utfordrende å spise sunt.

Fakta vi må ta innover oss

Du skulle kanskje ikke tro det, men usunn livsstil er den viktigste årsaken til tidlig død og helsetap, hvor risikofaktor nr. 1 er usunt kosthold, og risikofaktor nr. 4 er høy BMI. Usunt kosthold og høy BMI er en tikkende bombe i samfunnsregnskapet og en stor personlig utfordring for svært mange mennesker og flere har livsstilsykdommer eller står i fare for å utvikle det. Når vi da vet at et usunt kosthold har en sammenheng med disse faktorene er det svært viktig å være opptatt av hva vi spiser og hvor mye. Overvekt gir høy sykdomsbyrde i og utenfor arbeidslivet og er et hinder for å komme i arbeid.

Hva er sammenhengen mellom valg av burger og bedriftens resultater?

I dag er menneskene den viktigste ressursen en bedrift har. Det er godt dokumentert at det er en klar sammenheng mellom hvor sunt vi spiser og hvor godt vi presterer og hvor friske vi er. Dermed er også deres yteevne og helse av stor betydning for bedriftens resultater. Det er vanskelig å dokumentere sammenhengen mellom sykefravær og livsstil, men man kan anta at denne sammenhengen er av betydning. Dersom en bedrift legger til rette for å tenke helse på jobben, kan dette få betydning for ansattes helse, som igjen bedriften kan dra nytte av.

Små grep – stor effekt på helsen

Arbeidsplassen er en unik arena for å fremme en sunn livsstil  for både medarbeidere og arbeidsgiver. På en arbeidsplass er det mange ulike individer. Noen er kanskje svært opptatt av trening og trenger påfyll og kursing av kosthold for å prestere bedre i hverdagen og på trening, mens andre har kanskje behov for å øke sitt overskudd i hverdagen eller endre sin livsstil til det bedre. Selv om små grep i kostholdet gir stor effekt på helsen er det vanskelig å få til alene.

Endringer, ja selv små endringer – er det vanskeligste vi mennesker gjør. Tidsklemma hindrer oss i å ta tak i en travel hverdag og mange har i dag fragmentert kunnskap om kosthold. Regelmessig og personlig oppfølging er for mange nødvendig for å klare å holde fokus over tid. Dette er dokumentert som et av de viktigste suksesskriteriene for å lykkes med endring av helseatferd. Uavhengig av medarbeideres mål vil den gruppeeffekten et kurs på arbeidsplassen være svært positiv for engasjement og oppmuntring av hverandre.

Flere bedrifter satser på tiltak for fysisk aktivitet, men når ofte bare de som er mest aktive fra før. Tiltak for livsstilsendring med kosthold, mosjon og motivasjon for endring, når bredere i bedriften.