Kroppen er spennende og unik. Den er din og den eneste du har! Det er mange ting som påvirker hvorfor kroppen er som den er og reagerer som den gjør. Vi påvirkes av hva vi spiser og hvor aktive vi er i hverdagen. Vi påvirkes også av miljøet rundt oss; venner, familie eller kolleger. Alt påvirker alt, og alle kroppens prosesser henger sammen på finurlig vis.

Det å finne balanse mellom en livsstil du trives med og en livsstil som bidrar med god fysisk og psykisk helse er viktig for å ta vare på denne ene kroppen – til glede både nå og i fremtiden.

Hva er en sunn kropp?

Det er mange måter å definere hva som er en sunn kropp, men overordnet kan vi si at en sunn kropp er en kropp som fungerer og gjør det mulig for deg å leve livet slik du ønsker. Det motsatte er tilfellet når helseproblemer hindrer livsutfoldelsen. Dette gjelder unge som gamle. Det er ikke slik at måten du lever på nå ikke påvirker deg før du blir veldig gammel.

Fysisk aktivitet og kosthold er viktig for alle, uavhengig av alder, kjønn eller størrelse i alle deler av livet. Er du aktiv så vil du ha glede av et smart kosthold, likeledes når barna vokser opp så er det viktig med næringsrikt påfyll og nok aktivitet. En sunn kropp er viktig hele livet- og begynner allerede i mors liv.

SUNN KROPP: Er en kropp som fungerer og gjør det mulig for deg å leve livet slik du ønsker.

Det er jo egentlig fantastisk at vi i stor grad kan påvirke vår egen helse positivt ved å spise litt smartere og være litt aktive hver dag. Utnytt det!

Det er jo slik at det du gjør i dag også vil kunne påvirke din alderdom. I Norge er forventet levealder nå godt over 80 år for både kvinner og menn, noe som betyr at mange av oss skal bli nærmere 100 år gamle. Da kan det å jobbe for en god helse lønne seg. Det kan utgjøre hele forskjellen på hvor gøy det er å bli gammel.

Jo sunnere vaner vi har gjennom voksenlivet, jo bedre legger vi til rette for at vi får en god  alderdom der vi er spreke til beins og klare i toppen.

GOD HELSE: 80 % av oss kan selv påvirke vår egen helsesituasjon.

Flaks og gode gener

De fleste kjenner, eller vet om, en som har levd usunt gjennom hele livet, og som likevel har levd et langt liv uten helseplager og sykdom. Det finnes alltid noen som motbeviser statistikken. Man regner med at omtrent 10 prosent av oss har så gode gener at vi kan leve skikkelig usunt og likevel leve et langt og godt liv uten sykdom. I den andre enden finner vi de 10% som lider av sykdom med økt risiko for tidlig død, til tross for en sunn livsstil. Mellom der, altså hos omtrent 80%, finner vi de som kan påvirke egen helse.

Vi kan konkludere med at statistikken som viser en sammenheng mellom sunne levevaner og mange gode leveår, gjelder for de fleste av oss.

Vekt og helse

Det er godt dokumentert at en sunn vekt er essensielt for en god helse. Samtidig vet vi at overvekt og fedme gir en økt sykdomsbyrde i befolkningen, noe som vil si tap av velvære, begrenset mulighet for aktivitet, mer smerte og et forkortet liv. Det er en sterk sammenheng mellom fedme og hjerte- og karsykdom, hjerneslag, flere kreftsykdommer, diabetes og psykiske lidelser. Sykdommer ingen ønsker seg, men som likevel rammer mange.

Det å ta grep om egen livsstil og stoppe en uheldig vektutvikling, er det beste du kan gjøre for å legge til rette for et aktivt liv uten sykdom og smerte.