Vi i Roede var representert foran Stortinget hvor vi deltok i markeringen da det ble oppfordret til at politikerne skal stå ved vedtaket om at alle elever skal være fysisk aktive en time hver dag!

Viktig markering med praktiske eksempler

Tirsdag 4. desember var det en markering foran Stortinget hvor stortingspolitikere fikk se fysisk aktiv læring i praksis. Det var mang sporty elever fra St. Sunniva skole som deltok. Elevene løste ulike oppgaver i kombinasjon med aktiv løp mellom kjegler.

Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv formidlet et tydelig budskap med hovedbudskap om at vi må få elever ut av klasserommet tydeligere. Fysisk aktivitet må være en del av skolehverdagen. I tillegg til Heimdals appell holdt Idrettspresident Tom Tvedt og president i Legeforeningen, Marit Hermansen flotte appeller med budskap om fysisk aktivitet, helse og fysisk aktivitet som grunnlag for god læring og som læring i seg selv. I tillegg til oss i Roede, deltok Friluftsrådets Landsforbund, Norsk friluftsliv, Norges Idrettsforbund, Fysioterapiforbundet, Legeforeningen, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Aktivitetsalliansen, DNT, Syklistenes Landsforbund og Kreftforeningen.

Det vedtaket som er best forskningsdokumentert skrinlegges

Foto: Marius Dalseg Sætre. Bilde: Elever fra St. Sunniva skole

I fjor vedtok stortinget at alle elever  skal få minst en time fysisk aktivitet per dag på skolen. I høst under budsjettforhandlingene anbefalte derimot regjeringen å ikke gjennomføre vedtaket. Slikt blir det diskusjon av særlig fordi de positive effektene av fysisk aktivitet er så dokumenterte og det er få vedtak hvor dokumentasjonen av effekt er så sterk.  Det er forståelig at det er en del utfordringer knyttet til gjennomføring av en times fysisk aktivitet daglig, men med et vedtak som skrinlegges vil det heller ikke være mulig å gå i dialog om finne alternative løsninger for å gjennomføre tiltakene. Det er mange veier til rom!

Økt fysisk aktivitet i skolen når de barna som trenger det mest!

Dersom daglig fysisk aktivitet innføres i skolen vil det nå de som trenger det aller mest. Mange driver med organisert idrett og oppfyller nok anbefalingen om å være i aktivitet minst 60 minutter daglig. Men hva med alle de som ikke er aktive? Vi vet at de aller fleste 6- åringer er aktive , men det er fortsatt ca 7 % i denne aldersgruppen som ikke oppfyller anbefalingen om 60 min aktivitet daglig. Vi ser også at aktivitetsnivåeet synker betraktelig i takt med alder og når ungdommer på 15 år er like aktive som 80 åringer, da er det ganske ille. Gode vaner dannes tidlig og sannsynligheten for å bli glad i aktivitet senere i livet, øker antakelig dersom barnet allerede fra tidlig barneår  er vant til å bevege seg mye.

Vi i Roede heier på Stortingsflertallet som sto bak vedtaket og håper veldig på en fornuftig løsning slik at våre barn kan få muligheten til økt fysisk aktivitet i skolehverdagen.

Hvordan kan daglig aktivitet foregå?

Det finnes mange eksempler på hvordan øke aktiviteten i skoledagen. Det er i de fleste fylker gode skole eksempler på hvordan gjennomføre dette i praksis. Skal matte eller norsktimen flyttes ut? Eller skal det rett og slett bevilges nok penger slik at det på hver skole får en ekstra gymtime per dag? Dyrt mener nok mange, men når vi vet at i andre enden koster inaktivitet samfunnet 5 milliarder kroner- hvert år. Er det fortsatt dyrt eller er det for langt fra fierårsperioden regjeringen sitter – at ingen tørr å bruke de pengene?

Kom igjen, vi må tørre å satse på forebygging!

Det er uten tvil mange tiltak som kan øke aktivitetsnivået og mange involverte når tiltak skal implementeres. I stedet for å avslå hele vedtaket må dialog igangsettes. I skrivende stund har vi nå fått info om at regjeringen er på glid og det betyr at det likevel kan bli en dialog rundt hvordan det kan innføres daglig fysisk aktivitet- og det er vi selvsagt veldig glad for!