OPPSTART – første uke på kurs hos oss

 • Første uken blir vi kjent med deg. Du går gjennom en onboarding der du svarer på noen spørsmål og gir noe informasjon om deg selv og litt om ditt mål med å bli medlem i Roede. Dette gir din kursleder et godt grunnlag for å veilede deg videre.
 • Når du har fullført onboardingen vil du få en anbefalt Roede-meny under «Din energiberegning». Last ned menykortet ditt, og bli litt kjent med anbefalte matmengder imens du venter på første veiledning fra din Roede-kursleder.
 • Frist for innsending er alltid kl 24:00 på din forhåndsvalgte ukedag, din Roede-dag. Tilbakemelding fra din Roede-kursleder kan deretter ventes allerede innen kl 22:00 dagen etter.
 • NB! Om du ikke svarer første uke innen fristen, blir din booking forskjøvet 1 uke frem til onboardingen er besvart og sendt. Dette gjøres for å sikre en god start og personlig veiledning fra din kursleder.
 • Når onboardingen er sendt kan du begynne å gjør deg kjent med Roede-metoden og utforske din Roede-meny. Vi anbefaler at du begynner å registrere kosthold og aktivitet i appen eller i dagboken på Roede.com. Bli kjent med Roede-appen din her.
 • Kursbok sendes per post til alle nye på kurs. Digital versjon kan leses her.

FØRSTE VEILEDNING – personlig tilpasning av kursopplegget

 • Dagen etter din første Roede-dag, din kursdag, mottar du første veiledning fra din kursleder. Denne er en tilbakemelding på onboardingen og eventuelt en justering av menyanbefalingen. Du får også tilgang til ukens tema med spørsmål og oppgaver, samt noen punkter kursleder vil at du skal ha ekstra fokus på. Dette er innhold du jobber med de neste 7 dagene i din Roede-uke.
 • Veiledningen er delt inn i ulike seksjoner, der den siste som er Dagbok, har en hengelås festet til seg. Denne siden blir tilgjengelig på din Roede-dag og viser din registrering av kosthold, trening og vekt for hele uken. Husk å legge inn vekt og midjemål før du henter inn dine data!
 • Frist for innsending er kl 24:00 på din Roede-dag. Svarer du ikke innen fristen, sendes din oppsummering inn automatisk med det innholdet som er lagret, eller eventuelt tom om du ikke har jobbet noe med innholdet i løpet av uken. Tilbakemelding fra din Roede-kursleder kan deretter ventes allerede innen kl 22:00 dagen etter.
 • Endring av levering/booket nettkursmøte må avtales minst 24 timer i forkant av booket Roede-dag.

ANDRE VEILEDNING – og løpende oppfølging videre

 • Dagen etter din Roede-dag, får du en ny veiledning fra din kursleder med personlige tilbakemelding og fokus for ny uke. Du får samtidig tilgang til nytt tema og nye spørsmål.
 • Jo mer du registrerer og bruker appen (eller dagboken på Roede.com), jo bedre kan kursleder følge deg opp på resultatene av ukens innsats, både med kostholdsscore og aktivitet som viktige faktorer ved siden av din utvikling på vekt og mål.

Du er nå i gang med en løpende oppfølging. Etter bare få uker vil du kjenne forskjell på humør og overskudd. Vi pleier å si at først stiger humøret, så synker vekten.