Trening som medisin! Det finnes omfattende dokumentasjon på at fysisk aktivitet gjør mye mer enn bare å gjøre deg svett, rød i panna og andpusten.

De fleste som har en viss grad av fysisk aktivitetsnivå er kjent med at trening gir både glede, økt velvære, mestringsfølelse, økt konsentrasjon, bedre søvnkvaliteten, lavere stressnivå og i tillegg sørger for et godt avbrekk fra all grubling og bekymring.

Men treningen påvirker hjernen i enda større grad enn dette. Den fungerer nemlig som medisin for svært mange lidelser og sykdommer, og virker både forebyggende og behandlende.

For en stund siden leste jeg i Aftenposten om en mann som hadde fått beskjed fra legen at han hadde høyt blodtrykk. Men så trosset han legens råd om å ta medisiner. Han kuttet heller røyken og begynte å trene. Etter bare 3 måneder hadde blodtrykket forbedret seg vesentlig. Etter 4 år var han mer aktiv enn noen sinne – og blodtrykket var helt normalt.

Dette sier alt, syns jeg.

stavgang

Forebygging og behandling
Trening bidrar nemlig til å forebygge og behandle en rekke andre sykdommer. La meg nevne noen:

 • Astma
 • Artrose
 • Demens
 • Diabetes type 1 og 2
 • Depresjon og angst
 • Hjerneslag
 • Hjertesykdom
 • Høyt kolesterol
 • Kols
 • Kreft
 • Mage-/tarmsykdom
 • Multippel Sklerose
 • Osteoporose
 • Parkinson sykdom
 • Ryggsmerter
 • Svimmelhet

Bare merk at det er selvsagt stor forskjell i hva slags trening som skal til og hvor mye som skal til for å forebygge og behandle.

I Aktivitetshåndboken som er utgitt av Helsedirektoratet kan du lese mer om hva fysisk aktivitet har å si for alle disse sykdommene.

Her trener Roede-kursleder Kristine Telebond med strikk. Enkel og effektiv styrketrening, som kan gjøres hvor som helst og når som helst

Her trenes det med strikk. Enkel og effektiv styrketrening, som kan gjøres hvor som helst og når som helst.

Det som er både positivt og motiverende er at det er ikke snakk om veldig mye. Voksne bør være fysisk aktive i minst 150 minutter med moderat intensitet per uke eller minst 75 minutter med høy intensitet per uke. Og that`s it!

Anbefalingen kan også oppfylles med kombinasjon av moderat og høy intensitet. For eksempel 90 minutter med moderat intensitet og 30 minutter med høy intensitet. Aktiviteten kan til og med deles opp i bolker på minst 10 minutters varighet – noe jeg tør påstå at de aller fleste burde klare. Man bør også sørge for litt styrketrening et par ganger i uken. Trening som foregår utover disse anbefalingene er selvsagt også bra!

Og husk at all bevegelse teller. Hverdagsaktivitet som hus- og hagearbeid, trappegang, aktiv transport og regelmessige pauser i løpet av skole- og arbeidsdagen, er også viktig for helsen.

Egentlig er det jo sånn at: Trening bør skrives ut som medisin!