I disse valgtider er det mange målinger og galluper på gang i media – med ulik politiske vinklinger.

På vegne av Aktivitetsalliansen, som Grete Roede er del av, har Norstat nettopp intervjuet et landsrepresentativt utvalg av befolkningen (n=1019) om folkehelsepolitikk knyttet til fysisk aktivitet. Dette er jo et spørsmål vi i Grete Roede selvsagt er veldig opptatt av.

Et spørsmål jeg ønsker å kommentere er spørsmålet som går på ulike tiltak for tilrettelegging av fysisk aktivitet. Hele 86 % av befolkningen mener fysisk aktivitet og kosthold i skolen er et stort/eller svært stort satsningsområde. Av syv utvalgte områder for politiske satsinger innen fysisk aktivitet kom fysisk aktivitet og kosthold i skolen ut som viktigst for folk flest!

Fyller vi gymsalene med barn, blir det lettere å fylle barna med kunnskap.

Nå jobber jo vi i Grete Roede først og fremst med voksne. Men ikke bare brenner jeg for mer fysisk aktivitet og bedre kosthold i skolen fordi jeg selv er småbarnsmor, men også fordi vi vet at jobben med å forbedre folkehelsen er avhengig av en innsats fra flere miljøer, og her spiller skolen en utrolig viktig rolle som en helsefremmende arena – og er et stort satsningsområde, som det kommer frem i denne spørreundersøkelsen.

Uante muligheter

Skolen har så mange muligheter: På skolen nås alle barn fra ulike sosiokulturelle grupper, de nås samtidig, de følges over en lengre periode og de kan ta med seg hjem det de lærer. Det er i denne unge alderen at vaner dannes, og som tas videre med inn i voksenlivet.

Det at skolen spiller en viktig rolle når det kommer til kosthold og fysisk aktivitet har WHO understreket for lenge siden, og dette er fulgt opp av Stortingsmeldinger. Men likevel har vi en vei å gå. Det er fremdeles vanlig å ha kun en time med fysisk aktivitet i uken på skolen. Med unntak av noen kommuner og skoler som har innført en times fysisk aktivitet daglig. Hvis de klarer det, da kan vel alle klare det?!