Debatten om kosthold florerer. Mediene omtaler temaet omtrent daglig i ulike varianter. Rapporten Utvikling i Norsk kosthold 2017 beskriver kostholdet vårt som ganske bra, men at det fortsatt er en del utfordringer, særlig knyttet til inntaket av sukker, snacks og umettet fett. Det er slik at overvekt og usunt kosthold er et faktum blant ulike grupper, og det må jobbes systematisk for å fremme god helse blant befolkningen.

På den andre siden er det flere og flere som er helt i den andre enden hvor sunnehetsdefinisjonen tar litt i overkant over og blir usunt. For å begrense utviklingen av overvekt og livsstilsykdommer er det nødvendig å gjøre grep. Si i fra og opprette tiltak på samfunnsnivå – og individnivå. Hvordan skal vi finne en balanse i våre råd ut til befolkningen?

Hvordan skal vi som er opptatt av helsefremmende arbeid klare å balansere når vi gir råd?

 Overvekt og usunt kosthold koster samfunnet milliarder

Globalt sett er det flere overvektige enn undervektige. Tidligere var overvekt og livsstilsykdommer en vestlig utfordring, men grunnet globalisering ser man nå at dette har spredt seg til andre verdensdeler. Ifølge WHO har overvekt blant voksne tredoblet seg siden 1975. 1,9 milliarder over 18 år er for tunge. Blant barn og unge har andelen overvektige tidoblet seg på verdensbasis, i samme periode. For eksempel er det en økende grad av overvekt i Asia og deler av Afrika, både blant voksne og barn. Mat er business i disse verdensdelene og  junkfood og sukkerholdig brus må ta en del av skylden for dette. Selv i slumområdene ser du Mc. Donald’s og Coca Cola-automater i flere områder.

Det sier litt om hva usunn livsstil og kosthold med lite næring gjør med oss mennesker. Vi i Norge har all mulighet til å få tak i sunn mat i en vanlig matvarehandel til en god pris, mens i utviklingsland har de kanskje ikke mulighet til det. Så hva er årsaken til at mange spiser for mye junk på tross av tilgjengelighet av sunn mat?

I dag er det vanskeligere å legge merke til overvekt enn tidligere – fordi over halvparten av oss er det!

Grensen vår for hva som er normalvekt har flyttet på seg. Det er bare å se bilder fra skole og militære for 30 år siden. Det er noen områder med mer overvekt enn andre i landet. Oslo og Akershus har lavest andel, mens Nord-Norge ligger høyere i snitt. Drar du på Tusenfryd om sommeren vil du se gjennomsnittet av befolkningen og du kan bli noe overassket over hvor mange som er overvektige, særlig unge, dersom du kommer fra en kant i landet hvor dette er mindre synlig.

Overvekt er et stort helseproblem

Ja, vi er nødt til å ta innover oss at overvekt, bukfedme og usunt kosthold er årsaken til en rekke livsstilsykdommer. Likevel er det mange som ikke tar tak før det blir veldig vanskelig å gjøre noe. Hva skal til for at vi i alle sosiale klasser skal klare å legge til rette for sunne valg og unngå overvekt? Må vi drive skremselspropaganda, eller vil det øke faren for at folk blir for ekstreme?

Den sykdommen folk frykter mest er kreft. Vet alle at overvekt, økt bukfett og usunt kosthold kan øke risiko for noen krefttyper? 

Når for sunt blir usunt