For enkelte kan det å gå en tur være utfordrende nok. Nye studier viser imidlertid at man kan få like god helsegevinst av å gå som å løpe, så lenge det totale energiforbruket er det samme. Å sammenligne gåing og løping fungerer godt siden de involverer de samme muskelgruppene.

Forskere bak nye studier har fulgt opp og sammenlignet turgåere og løpere i seks år. Når de sammenlignet moderat gange med løping ut fra samme mengde energiforbruk, så de at de som gikk opplevde like store eller større helsefordeler, sammenlignet med dem som løp. Resultatene viser altså at den totale bruken av energi er vel så viktig som intensiteten for å få best trening for hjertet.

Så kanskje avstand er et bedre mål enn tid når man skal sette seg mål for fysisk aktivitet?

Helsedirektoratets anbefaling

Ifølge anbefalingene fra Helsedirektoratet, bør vi være fysisk aktive i minst 150 minutter med moderat intensitet per uke, eller minst 75 minutter med høy intensitet per uke. Anbefalingen kan også oppfylles med kombinasjon av moderat og høy intensitet. For eksempel 90 minutter med moderat intensitet og 30 minutter med høy intensitet. Aktiviteten kan deles opp i bolker på minst 10 minutters varighet.

Bevegelse er godt for helsen

Regelmessig fysisk aktivitet er gunstig for fettnivåene i blodet, blodtrykk, insulinfølsomhet, overvekt og blodets evne til å levre seg. Dette er alle faktorer som henger sammen med risiko for hjertesykdom. Trening reduserer også risikoen for en rekke andre sykdommer og blant annet stress. Kroppens lykkehormon, endorfiner, skilles ut ved fysisk aktivitet. Man vil rett og slett føle seg bedre ved å være i regelmessig aktivitet og stå fysisk og mentalt bedre rustet i hverdagen.

Senk terskelen for å komme i gang

Disse studiefunnene kan være motiverende for deg som syns det er vanskelig å komme i gang med aktivitet og som tenker at du burde gjøre mer enn å gå tur. Alle monner drar, og med ny viten om at en gåtur i moderat tempo faktisk er tilstrekkelig for å ta vare på helsen, burde det motivere enhver til å komme seg ut. Kommer du først i gang vil du raskt oppleve at formen bedres og du kan gi på litt i motbakkene og få enda bedre effekt. For deg som allerede driver med løping er det selvsagt fint at du fortsetter med det. Tidsbesparende er det også!

Les også: Fordelene ved å gå.

“Hvis du er i dårlig humør, gå deg en tur. Hvis du fortsatt er i dårlig humør, gå deg enda en tur :” – Hippokrates