Kursoversikt

 • Personlig oppfølging av sertifisert Roede-kursleder
 • Inkluderer Roede-app Gull, Kursbok, ukentlige temahefter og digitalt materiell
 • Mange steder tilbyr vi også Aktiv-kursgrupper og Roede Mann, bare for menn.
 • Personlig møte og individuell oppfølging 1 til 1
 • Du følges opp av sertifisert Roede-kursleder
 • Inkluderer Roede-app Gull, kursbok, ukentlige temahefter og digitalt materiell
  Varighet fra 15 til 50 min.
 • 1 til 1 dialog via nettet; PC, iPad eller mobil
 • Ukentlig oppfølging av sertifisert Roede-kursleder
 • Inkluderer Roede-app Gull, kursbok, ukentlige temahefter og digitalt materiell

Tirsdag

Standard Nesten Fullt
Passer for deg som er over 60 år
Willy Greinersvei 22
Standard Fullt
Willy Greinersvei 22
Drop-In Ledig
Etter avtale
Willy Greinersvei 22
Drop-In Ledig
Willy Greinersvei 22
Drop-In Ledig
Etter avtale
Willy Greinersvei 22
For 1 Ledig
Etter avtale
Willy Greinersvei 22
Coaching Ledig
Etter avtale
Willy Greinersvei 22
Drop-In Ledig
Etter avtale
Willy Greinersvei 22
Drop-In Fullt
Willy Greinersvei 22
Drop-In Ledig
Willy Greinersvei 22
Drop-In Fullt
Willy Greinersvei 22
Drop-In Fullt
Willy Greinersvei 22
Drop-In Fullt
Willy Greinersvei 22
Drop-In Fullt
Willy Greinersvei 22
Drop-In Ledig
Willy Greinersvei 22
Drop-In Ledig
Willy Greinersvei 22
Standard Nesten Fullt
Passer for deg som skal ned mer enn 20 kilo
Willy Greinersvei 22

Onsdag

Standard Nesten Fullt
Willy Greinersvei 22
Standard Fullt
Passer for deg som skal ned mer enn 20 kilo
Willy Greinersvei 22
Drop-In Ledig
Etter avtale
Willy Greinersvei 22
Drop-In Ledig
Etter avtale
Willy Greinersvei 22
Coaching Ledig
Etter avtale
Willy Greinersvei 22
For 1 Ledig
Etter avtale
Willy Greinersvei 22
Standard Fullt
Willy Greinersvei 22
Drop-In Ledig
Willy Greinersvei 22
Drop-In Ledig
Etter avtale
Willy Greinersvei 22
Drop-In Fullt
Etter avtale
Willy Greinersvei 22
Standard Nesten Fullt
Willy Greinersvei 22
Standard Fullt
Passer for deg som skal ned mer enn 20 kilo
Willy Greinersvei 22
Mann Nesten Fullt
Willy Greinersvei 22

Kurssteder

Willy Greinersvei 22 Sandvika