I lys av koronaepidemien vil Roede vise samfunnsansvar ved å bidra til å begrense spredningen av COVID-19 viruset. Vi i Roede har derfor besluttet å endre måten vi gjennomfører våre lokale kurs. Vi har stanset alle lokale møter, men selve kurstilbudet holder åpent!

Vi har stanset gjennomføringen av lokale kursmøter frem til mandag 27. april. Dette gjelder både fysiske gruppekurs og alle former for fysiske 1 til 1 møter. Fra 27. april åpner vi opp for å gjennomføre 1 til 1 møter i tråd med Helsemyndighetenes retningslinjer.

Retningslinjer for gjennomføring av en-til-en møter i Roede AS

Her kan du laste ned “Retningslinjer for smittevernfaglig forsvarlig av en-til-en møter i Roede as“. Utarbeidet 20. april 2020 for gjennomføring av Roede Drop-in og En-til-en møter fra og med 27. april 2020.

Vi ser at vi har et viktig samfunnsansvar og det er viktigere enn noen gang å støtte folk i å holde fast i sunne vaner, for næringsriktig mat og sunne levevaner styrker immunforsvaret. Dette vil også ha stor betydning hvis man blir syk.

Alternativ kursgjennomføring fra 12. mars til 27. april

Vi tilbyr alle våre medlemmer og kursdeltakere som går på, eller ønsker å starte hos en lokal kursleder, full kursoppfølging gjennom 1 til 1-oppfølging.  Dette vil foregå gjennom e-post, SMS, Skype eller telefonsamtaler. I tillegg tilbyr vi ukentlig digital kursgjennomgang via webinarer gjennomført fra Roede-huset mandager og onsdager kl. 20:30. Medlemmer og kursdeltakere har også full tilgang til ukentlige temahefter (via PDF) og kursfilm.

Unikt for NYE Roede er Roede-appen. Her kan din kursleder se hva du loggfører av mat, hvilke matvaner du har, hvordan du beveger deg, og  på bakgrunn av dette, gi deg personlig oppfølging selv om dere ikke møtes fysisk.

I tillegg ruster vi opp nettkurs tilbudet vårt! Dette tilbudet er en en-til-en-dialog via nettet; PC, iPad eller mobil. Du får ukentlig oppfølging av sertifisert Roede-kursleder. Dette kurset inkluderer Roede-app Gull, kursbok, ukentlige temahefter og digitalt materiell.

Finn nettkurs her