Det finnes ulike måter å definere vekt på, hva som er normalvekt og hva som er overvekt, og alle metodene har sine begrensninger. På Roede-kurs er vi ikke opptatt av å definere eller klassifisere deltakernes vekt, men å hjelpe den enkelte til å finne tilbake til en sunn helse og til sin trivselsvekt/normaltvekt. Men hva er egentlig normalvekt, og hvordan finner vi den?

Les også: Hvordan vet du at du er i energibalanse

BMI, midjemål og trivselsvekt

Mange av våre deltakere er opptatt av hvor mye de bør veie i forhold til hvor høye de er. Fordi det ikke finnes gode tabeller for såkalt normalvekt, kan BMI i kombinasjon med midjemål gi en pekepinn på hvordan du ligger an vektmessig. Disse parameterne brukes både av WHO og våre egne helsemyndigheter, men legg merke til at BMI-måling har en del svakheter når den brukes på individnivå.

Les også: Alt du trenger å vite om BMI

For å finne ut hva du burde veie, burde du bruke flere måleparametere.

Finn din trivselsvekt

På Roede-kurs brukes BMI og midjemål kun som retningsgivende parametere. Det er opp til den enkelte kursdeltaker å finne sin egen trivselsvekt, selvsagt med god veiledning fra en kursleder.

Fyll ut informasjonen din i vår BMI kalkulator for å få beregnet din BMI, og få svar på hvordan din vekt er klassifisert. Du kan også legge inn din ønskede vekt for å se hva du må gjøre for å nå din trivselsvekt.

BMI og midjemål til klassifisering av vekt og helse

Body Mass Index = BMI = vekt/høyde x høyde (kg/m2), er det mest brukte målet for inndeling av kroppsvekt i forhold til helse eller risiko for sykdom. Denne internasjonale anerkjente formelen, også kalt kroppsmasseindeks (KMI) på norsk, sier noe om anbefalt kroppsvekt i forhold til høyden. Indeksen gjelder både kvinner og menn, og er uavhengig av alder. Klassifiseringen gjelder for voksne personer, mens det er en egen skala (iso-KMI) som gjelder for barn.

Klassifisering av under- og overvekt. Kilde: WHO

Undervekt < 18,5

Normalvekt  18,5 – 24,9

Overvekt 25,0 – 29,9

Fedme ≥ 30

 

Feilkilder med BMI

Vær obs på at BMI ikke skiller mellom muskler og fett. Det gjør at en person med mye muskler kan klassifiseres som overvektig uten å ha mye fett på kroppen. BMI sier heller ingenting om fettets plassering på kroppen, slik at en person med mye fett rundt livet, men som ellers er slank, kan bli klassifisert som normalvektig. Likevel gir BMI en god pekepinn på om en person er undervektig, normalvektig eller overvektig. Hvert av BMI-områdene er ganske vide, og mange vil kunne oppleve stor forskjell på trivsel og velvære med egen kropp innenfor en og samme BMI-kategori.

BMI sammen med midjemål gir et bedre svar

Kombinerer du BMI med midjemål, får du et bedre bilde av om en en høy BMI skyldes overflødig fett eller mye muskulatur. Et høyt midjemål indikerer mye fett rundt midjen, og det er dette fettet som ofte er knyttet opp mot de overvektsrelaterte sykdommene. WHO har satt en anbefalt grense for livvidden, en livvidde over denne betyr en økt risiko for en rekke sykdommer.

Du kan enkelt måle midje i henhold til verdiene som vises under, eller se på ratio mellom høyde og midje ved bruk av Roedes egen Hyssingtest: Glem BMI, mål midjen din i stedet

Klassifisering av helseskadelig midjemål
Kilde: WHO

Økt risiko –  Betydelig økt risiko

Kvinner ≥ 8o cm ≥ 88 cm

Menn ≥ 94 cm ≥ 102 cm

Du trenger kun en hyssing for å få svar på om din vekt er helsefarlig eller ikke.

 

Norm