Hvileforbrenning er det kroppen forbruker til å holde hjertet og ånderettet i gang, samt til å holde kroppstemperaturen stabil. Hvileforbrenningen din baseres på vekt, høyde, alder samt kroppssammensetning og arv. Forbrenningen kan variere litt fra dag i dag ut ifra hvor aktiv du er.

Mange tror at det å ha en lav forbrenning kan tilskrives flaks eller uflaks, eller at det har medisinske årsaker. Det er imidlertid svært sjelden medisinske årsaker til lav forbrenning. Går man opp i vekt er det lett å skylde på forbrenningen, men stort sett skyldes det at man inntar flere kalorier enn kroppen klarer å forbruke. Det ser ikke ut til at hyppigere måltider nødvendigvis vil øke forbrenningen, men det anbefales likevel et jevnt inntak for å opprettholde et jevnt blodsukker og unngå overspising.

De som spiser akkurat det de vil spiser som oftest ikke like store mengder som mange andre, og legger ikke på seg av den grunn. Noen har naturlig høyere forbrenning enn andre, men forskjellene er vanligvis ikke så store som mange skal ha det til, og det utgjør som regel kun noen få kilo i forskjell. Det skiller slett ikke mellom normalvekt og fedme. Det er, og vil alltid være, aktivitetsnivå og kosthold som bestemmer dette.