Er ferdigmat usunt og latskap? Ikke nødvendigvis. Analyser av ferdigmat bekrefter at næringsinnholdet er omtrent tilsvarende en hjemmelaget middag.

Test av ferdige retter

For noen år siden ble det satt i gang et stort prosjekt for å finne ut om det er næring i ferdigretter og om dette er like bra som hjemmelaget mat. Analysene ble gjennomført ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) som er en uavhengig forskningsinstitusjon. Det var også et samarbeid med Mattilsynet for at alt skulle gå riktig for seg. Analyseresultatene viste at det ikke er store forskjeller i næringsinnholdet mellom Fjordlandrettene og tilsvarende hjemmelagde middagsretter.

Hvordan testen ble gjennomført

Dataverktøyet, mat på data ble brukt for å beregne næringsinnholdet i de ulike rettene. Råvarer tilsvarende de som ble analysert i et laboratorium ble lagt inn i mat på data. Dataene i dette programmet ble hentet fra Matvaretabellen. Deretter ble alle verdiene sammenliknet.

Resultater

Sammenlikningene viste at de analyserte rettene fra noen typiske ferdigretter inneholdt litt mindre fett enn tilsvarende hjemmelagde retter, mens innholdet av protein og karbohydrater var ganske likt. Vitaminene B, C samt kalsium, jern og magnesium, var noe lavere i ferdigretten enn tilsvarende hjemmelaget rett, mens andelen D-vitamin var høyere i ferdigrettens laks, sammenliknet med den hjemmelagde. Forskjellen i vitamin og mineralinnhold i noen av rettene er av liten ernæringsmessig betydning i et ellers variert og sunt kosthold. C-vitamin er det vitaminet som varmebehandling dårligst, og bør derfor tilføyes fra andre kilder i kostholdet. Dette gjelder både ferdigretter så vel som hjemmelagde.

For å verifisere resultatene fra denne undersøkelsen gikk forskningsinstitusjonen Nofima gjennom hele prosjektet og laget en rapport. Deres konklusjon var den samme, at maten fra Fjordland eller andre liknende produkter er like næringsrik som man kan forvente fra tilsvarende hjemmelaget mat.

Les også: http://www.nofima.no/artikkel/det-er-naering-i-ferdigmat

Foto: Fjordland

Hvordan bevares næringsstoffene så godt i ferdigrettene?

Årsaken til at rettene bevarer næringsinnholdet så godt, tilskrives tilberedningsmetoden sous vide. Metoden går kort fortalt ut på å legge råvarene i poser, trekke ut luften og varme posene skånsomt opp i vann eller damp. På denne måten beholdes alle de gode næringsstoffene i råvarene, og ikke minst den gode smaken. Faktisk forsterkes smaken når maten behandles på denne måten. I dag benyttes Sous-videteknologien på alt fra vanlige restauranter til stjernerestauranter over hele verden.

Fordeler med ferdigmat

Det er faktisk et par fordeler ved ferdiglaget mat fremfor hjemmelaget. Det er strenge hygieniske krav til tilberedning, slik at du kan være ga