BMI står for Body Mass Index og er et mål på forholdet mellom høyde og vekt. Dette kan indikere om du er normal-, under- eller overvektig. BMI, også kalt KMI (kroppsmasse indeks) på norsk, er en internasjonal standard for beregning av overvekt hos voksne.

Normalverdier for BMI er mellom 18.5 og 24.9.

  • En BMI under 18.5 indikerer undervekt
  • En BMI over 25 defineres som overvekt.
  • En BMI over 30 kategoriseres som fedme.

Regne ut BMI

For å regne ut din BMI deler du du vekt (i kilo) delt på høyde (i cm) opphøyd i annen, for eksempel 80 kg og 170 cm blir: 80/(1,7*1,7). Det enkleste er å bruke en BMI-kalkulator som regner dette ut for deg.

Test ut vår BMI-kalkulator

Skiller ikke mellom muskler og fett

BMI skiller ikke mellom muskler og fett. Det gjør at en person med stor muskelmasse eller stor væskeansamling kan klassifiseres som overvektig selv om fettprosenten er lav. BMI sier heller ingenting om fettets plassering på kroppen. En person med høyt midjemål kan bli klassifisert som normalvektig, men likevel ha en økt helserisiko på grunn av fettets plassering.

BMI sammen med midjemålet gir et bedre svar

Kombinasjonen av BMI og midjemål sier mer om helserisiko knyttet til vekt enn bare BMI. Fett rundt midjen er forbundet med økt helserisiko. Ligger du over WHO’s verdier har du en økt risiko for en rekke sykdommer, bl.a. diabetes og hjerte- og karsykdommer. Grensene WHO opererer med er maks 88 cm for kvinner og 102 cm for menn. Er midjemålet ditt over dette har du en økt risiko for flere livsstilssykdommer.  Men allerede når midjemålet overstiger 80 cm eller 90 cm for hhv kvinner og menn, har du en noe økt risiko.

Individuelle forskjeller

Det er dessuten individuelle forskjeller på hvilke negative helseeffekter de ekstra kiloene gir. Her spiller både livsstil og arv en rolle. Noen vil kunne oppleve en uheldig helseeffekt allerede når de overskrider en BMI på 25, mens andre kan ha en BMI på 27 og være sunn på alle måter. En BMI på over 30 er imidlertid forbundet med en økt helserisiko for de aller fleste. Måling av blodtrykk, blodsukker, kolesterol og fettstoffer i blodet vil gi en god indikasjon på din helsestatus.