Bare 1 av 5 oppfyller helsemyndighetenes anbefalinger for fysisk aktivitet. Blant de som ikke trener oppgis hele 16 forskjellige grunner for hvorfor de er inaktive. 

Her om dagen hørte jeg professor Ulrik Wisløff ved NTNU holde et foredrag med tittelen: “Hvorfor anbefales det at vi må sitte mindre og være mer fysisk aktive?”

Svaret er ganske enkelt, ifølge han. Det står faktisk i genene våre at vi skal sitte mindre og være mer fysisk aktive. For å sette det litt i perspektiv: Vi har brukt titusenvis, kanskje millionervis av år på å bli gode jegere. Vi har brukt 50 år på å bli sittestillende.

Klart dette er en stor omveltning for kroppen. Kroppen vår er tilpasset et aktivt liv. Våre forgjengere levde et fysisk aktiv liv, som jegere og sankere, og vi bærer jo på en genetisk arv fra dem. Vi er ikke genetisk tilpasset til et stillesittende liv. Men likevel sitter vi oss i hjel.

nattevakt

Hva er flaskehalsen?

Men så er det ikke bare på grunn av historikken vår at vi vet at fysisk aktivitet er viktig. Det kommer mer og mer sterk dokumentasjon på at det er gunstig, både fysisk og psykisk, å være aktiv. Jeg tror de aller fleste er klar over hvor fordelaktig det er å være fysisk aktiv.

Den siste tiden har det blitt lettere og lettere å ta ansvar for egen helse, blant annet med bruk av “duppeditter” som aktivitetsmålere, treningsapper og pulsklokker. Skikkelige motivatorer. Men så er det kanskje bare de som allerede er aktive som bruker disse, og som gjør at de trener enda litt mer..?! Fremdeles er det altfor mange som ikke er aktive nok.

I løpet av foredraget jeg nevner over var det noen som spurte “hva er flaskehalsen for de som ikke er aktive?”. Altså, hvordan nå de som ikke er interessert? Og her tror jeg svaret ligger. Det er mye lettere å ta tak i et problem når man er klar over sitt eget utgangspunkt.

hjemmetrening

Tren hjemme om du ikke har tid, råd, overskudd eller mulighet til å komme deg ut.

Har ikke tid

Professoren viste til en undersøkelse, der over 3000 personer deltok. De ble spurt hvorfor de ikke er fysisk aktive. Hele 16 forskjellige årsaker ble nevnt. En årsak skilte seg helt klart ut:
I underkant av 40 prosent svarte at “de har ikke tid”, og her var prosentandelen like høy for kvinner og menn. Resten av listen ser slik ut, fra det som får nest høyest score til lavest score:

 • Orker ikke
 • Vil helle bruke tid på andre ting
 • På grunn av min fysisk helse
 • Ingen å være fysisk aktiv med
 • Bevegelsesproblemer
 • Har ikke råd
 • Mangel på tilbud
 • Tror ikke jeg får det til
 • Transportproblemer
 • Negative erfaringer
 • Syns jeg er for gammel
 • Kjenner ikke til noe tilbud
 • Redd for å bli skadet
 • Engstelig for å gå ut

Kjenner du deg igjen i noen av disse? Hva vil du i så fall gjøre med det? Hva er din flaskehals?

Heldigvis er mange av disse grunnene relativt enkle å gjøre noe med. Jeg tillater meg å komme med noen tips som kan hjelpe på veien. Velg det rådet som passer best inn i ditt liv og i din hverdag:
Finn en aktivitet som passer formen din og utfordringene dine, rigg deg opp i stuen og gjør øvelsene hjemme, velg en mild treningsform som ikke er belastende eller vanskelig å uføre, lag en avtale med noen venner for da er det vanskeligere å skulke unna samt det føles tryggere, dra på “shoppingtur” når det gjelder trening og finn noe du liker og som gir deg motivasjon, og sist men ikke minst, sett av tiden til å være fysisk aktiv. Dette må planlegges som alt mulig annet.

Som jeg pleier å si på mine kurs, døgnet har 24 timer. Uken har 168 timer. Prøv å få til noe form for fysisk aktivitet i noen av disse minuttene og timene. Helsemyndighetene anbefaler at vi er fysisk aktivite i minst 150 minutter i løpet av en uke. Det er 2,5 time. Aktiviteten kan også deles opp i bolker på minst 10 minutters varighet.</