Kursoversikt

  • Personlig oppfølging av sertifisert Roede-kursleder
  • Inkluderer Roede-app Gull, Kursbok, ukentlige temahefter og digitalt materiell
  • Mange steder tilbyr vi også Aktiv-kursgrupper og Roede Mann, bare for menn.
  • Personlig møte og individuell oppfølging 1 til 1
  • Inkluderer Roede-app Gull, kursbok, ukentlige temahefter og digitalt materiell
  • Varighet fra 15 til 50 minutter; velg mellom drop-in, Roede for 1 og Coaching.
  • 1 til 1 dialog via nettet; PC, iPad eller mobil
  • Inkluderer Roede-app Gull, kursbok, ukentlige temahefter og digitalt materiell
  • Kombineres også med digitale videomøter, 1 til 1 eller i lokale grupper

Tirsdag

Standard Ledig
Storgata 10
Drop-In Ledig
Storgata 10
Standard Ledig
Liten gruppe med 3-6 stk, varighet 30 minutter
Storgata 10
Standard Ledig
Gruppemøte, gjennomføres med 3 videomøter og 1 fysisk møte i mnd.
Storgata 10

Onsdag

Standard Ledig
Gjennomføres på video, maks 6 deltakere. Inkl personlig oppfølging.
Storgata 10

Kurssteder

Storgata 10 Gjøvik