Kursoversikt

 • Personlig oppfølging av sertifisert Roede-kursleder
 • Inkluderer Roede-app Gull, Kursbok, ukentlige temahefter og digitalt materiell
 • Mange steder tilbyr vi også Aktiv-kursgrupper og Roede Mann, bare for menn.
 • Personlig møte og individuell oppfølging 1 til 1
 • Du følges opp av sertifisert Roede-kursleder
 • Inkluderer Roede-app Gull, kursbok, ukentlige temahefter og digitalt materiell
  Varighet fra 15 til 50 min.
 • 1 til 1 dialog via nettet; PC, iPad eller mobil
 • Ukentlig oppfølging av sertifisert Roede-kursleder
 • Inkluderer Roede-app Gull, kursbok, ukentlige temahefter og digitalt materiell

Mandag

For 1 Fullt
1400 Ski
Parkaksen 3
Drop-In Ledig
1400 Ski
Parkaksen 3
Drop-In Ledig
1400 Ski
Parkaksen 3
Drop-In Fullt
1400 Ski
Parkaksen 3
Drop-In Fullt
1400 Ski
Parkaksen 3
Standard Nesten Fullt
1400 Ski
Parkaksen 3
Standard Nesten Fullt
1400 Ski
Parkaksen 3
Coaching Fullt
1400 Ski
Parkaksen 3

Tirsdag

Drop-In Ledig
1400 Ski
Parkaksen 3
Drop-In Fullt
1400 Ski
Parkaksen 3
Drop-In Ledig
1400 Ski
Parkaksen 3
Standard Nesten Fullt
1400 Ski
Parkaksen 3
Standard Nesten Fullt
Passer for deg som er over 60 år - 1400 Ski
Parkaksen 3
Standard Fullt
1400 Ski
Parkaksen 3
Standard Nesten Fullt
1400 Ski
Parkaksen 3
Mann Ledig
Passer for menn i alle aldre - 1400 Ski
Parkaksen 3
Standard Nesten Fullt
1400 Ski
Parkaksen 3

Onsdag

Standard Ledig
Online-møter på Zoom - 0164 Oslo
C.J. Hambros plass 2C
Coaching Ledig
Online-møter på Zoom - 0164 Oslo
C.J. Hambros plass 2C
Standard Ledig
Online-møter på Zoom - 0164 Oslo
C.J. Hambros plass 2C
Standard Ledig
Online-møter på Zoom - 0164 Oslo
C.J. Hambros plass 2C

Torsdag

Standard Ledig
Online-møter på Zoom - 0164 Oslo
C.J. Hambros plass 2C
Drop-In Ledig
Online-møter på Zoom - 0164 Oslo
C.J. Hambros plass 2C
Drop-In Ledig
Online-møter på Zoom - 0164 Oslo
C.J. Hambros plass 2C
Drop-In Ledig
Online-møter på Zoom - 0164 Oslo
C.J. Hambros plass 2C
Drop-In Fullt
Online-møter på Zoom - 0164 Oslo
C.J. Hambros plass 2C
Drop-In Ledig
Online-møter på Zoom - 0164 Oslo
C.J. Hambros plass 2C
Drop-In Ledig
Online-møter på Zoom - 0164 Oslo
C.J. Hambros plass 2C
Drop-In Ledig
Online-møter på Zoom - 0164 Oslo
C.J. Hambros plass 2C
Standard Ledig
Online-møter på Zoom
C.J. Hambros plass 2C
Standard Ledig
Online-møter på Zoom
Parkaksen 3
Standard Ledig
Online-møter på Zoom - 1540 Vestby
Rådhusgt 20
Standard Ledig
Online-møter på Zoom
Parkaksen 3
Standard Ledig
Online-møter på Zoom
C.J. Hambros plass 2C

Kurssteder

C.J. Hambros plass 2C Oslo
Parkaksen 3 Ski
Rådhusgt 20 Vestby