Vi ser etter deg som vil jobbe med å støtte mennesker til en sunnere livsstil.

SUNN VEKT OG SUNNE VANER OPPTAR MANGE. Over halve den voksne befolkningen ønsker seg sunnere livsstil og lavere vekt. I Roede har vi over 45 års erfaring i å hjelpe mennesker til en lettere tilværelse og sunne gode levevaner som varer. Vårt slagord er at med Roede får du nye vaner som varer.

Personlig veiledning er suksessfaktor #1

Undersøkelser viser imidlertid at altfor mange har samme mål, år etter år. De får ikke til å endre de usunne vanene, selv om det var målet. Vi i Roede vet at den aller viktigste suksessfaktoren er å få personlig oppfølging over tid, for det er utrolig vanskelig å endre vaner alene. Det er noe av det vanskeligste vi mennesker gjør. Men det positive er at det er mye enklere med god oppfølging og sammen med andre. Det er nok mye av nøkkelen til at Roede har eksistert så lenge.

Vi leter etter engasjement

De aller fleste av våre 160 kursledere som holder til rundt omkring i Norge har kurslederjobben i tillegg til vanlig jobb, mens noen har det som fulltidsjobb. Det er altså helt opp til deg selv. De folkene Roede leter etter er ikke nødvendigvis fagfolk (selv om de også er velkomne).

Det er mye viktigere med et brennende engasjement for å hjelpe og støtte andre.

Det er lettere sammen, gruppetilhørighet er veldig positivt i en endringsprosess!

De vi ser etter må være interessert i mennesker, for bare sånn kan man motivere, veilede og formidle kunnskap ut fra den enkeltes ståsted. Dette har vi gjort i mange år, og det bidrar nok til at vi oppleves seriøse og solide der ute. Det vi også legger stor faglig vekt på i sertifiseringsløpet, er å støtte mennesker i endring. Altså mer fokus på mentale strategier, for hadde det vært sånn at vi mennesker ville tatt til oss rådene vi fikk fra myndighetene, ville det ikke ha vært behov for oss. Og vi ville ikke hatt en så stor del av befolkningen som slet med overvekt og så få som følger rådene.

Vi søker kursledere flere steder i landet

  • Nye kursledere får grundig opplæring og blir en del av vår oppstarts gruppe. Vårt mål er å bidra til at alle våre kursledere blir faglig dyktige, gode formidlere og motivatorer samt seriøse forretningsdrivere.
  • For å bli en sertifisert kursleder, og for å få holde Roede-kurs, må man gjennomføre og bestå Roede-akademiet sitt trinn 1 og 2. Her kreves ingen forkunnskaper. All nødvendig opplæring vil bli gitt.
  • Det arrangeres regelmessige workshops for faglig utvikling.
  • Det arrangeres årlige kongresser med spennende foredragsholdere, mingling og nettverksbygging med mennesker fra hele Norge.