Verdens skolemelkdag markeres over store deler av verden siste onsdag i september hvert år. Skolemelkordningen ble innført i Norge i 1971 og er en viktig del av skolemåltidet. I mange fattige land er skolemelken selve motivasjonen for å komme på skolen, mens vi gjerne tar den som en