Hvert år behandles omtrent 12.000 nordmenn for akutt hjerteinfarkt. En av de viktigste risikofaktorene for å utvikle hjertesykdom er høyt kolesterol. Mange har høyt kolesterol uten at de vet om det!

Hva er kolesterol

Kolesterol er et fettstoff som kroppen bruker, blant annet til å forsterke overflaten av celler (kolesterol inngår i celleveggen) og for å lage hormoner som østrogen og testosteron. Kolesterol er også nødvendig for dannelsen av gallesyrer, som hjelper til med fordøyelsen av fett. Kroppens behov for kolesterol er beskjedent og dekkes av cellenes egen kolesterolproduksjon. Når kroppen får tilført kolesterol går egenproduksjonen ned, men det kan likevel bli for mye. Høyt kolesterol i blodet kan være skadelig, og er forbundet med økt risiko for hjerte- og karsykdommer.

Det finnes ulike typer kolesterol. LDL-kolesterol er en av dem. Et kosthold som inneholder for mye fett, øker nivået av LDL. Høyt nivå av LDL-kolesterol kan også ha arvelige årsaker.

Hvis nivået av LDL er for høyt, blir blodårene gradvis trangere. Det er dette som øker risikoen for å bli rammet av hjerte- og karsykdommer, som hjerteinfarkt, hjerneslag og dårlig blodtilførsel til beina. HDL-kolesterol har motsatt virkning.

En stille fare

Man merker ikke at LDL-kolesterol i blodet er for høyt før blodårene er blitt trange, og man kanskje får et hjerteinfarkt eller hjerneslag. Derfor er det å viktig å måle kolesterolnivået og iverksette tiltak hvis det er for høyt. Desto tidligere man gjør dette, desto bedre opprettholder man blodstrømmen til blant annet hjertet og hjernen.

Kjenn ditt kolesterol

I videoen «Kjenn ditt kolesterol» møter vi 50 år gamle Lise som under en sykkeltur får et hjerteinfarkt. Videoen beskriver hva som skjer med Lises hjerte, hvordan et infarkt oppstår, betydning av risikofaktorer, samt forebygging og behandling. Professor Kjetil Retterstøl og PhD i ernæring Karianne Svendsen står bak det medisinske innholdet. Videoen forklarer sammenhengen mellom høyt kolesterol og hjerteinfarkt og om viktigheten av å kjenne sitt kolesterolnivå.

Videoen “Kjenn ditt kolesterol” sees på YouTube.