Avhengighet er, og har vært, et velkjent fenomen i flere århundre. Det finnes likevel ingen klar definisjon på hva dette er, selv om svært mange av oss  har personlig erfaring med det – og føler oss som det.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) definerer avhengighet som:

En mental lidelse hvor en person misbruker et stoff om og om igjen “selv om man kjenner til og