Etter en lang arbeidsdag kan det ofte kjennes ut som kroppen er for sliten for aktivitet. Har du tenkt på at det egentlig kanskje er hodet som trenger å lufte seg? Hvem har vel ikke kjent følelsen av et økt overskudd i etterkant av en treningsøkt?

Det er forskning som tilsier at en treningsøkt med varighet på 30 minutter eller mer et par ganger i uken gir økt overskudd både på kort og lang sikt, i tillegg til økt stressmestring, og bedre psykisk helse. Årsaken til denne positive effekten kan være at kroppen skiller ut hormoner som påvirker lykkesenteret i hjernen. Likeledes vil fysisk aktivitet påvirke evnen til å håndtere stress ved at kortisolnivået i kroppen reduseres. Effekten oppnås ifølge forskere særlig ved kondisjonstrening. Et annet spørsmål er om det er noen forskjell for den psykiske helsen å trene ute eller inne?


Bedre psykisk helse ved trening utendørs?

Fysisk aktivitet er i de fleste tilfeller positivt uansett hvor det foregår, men det finnes faktisk dokumentasjon på at det er bedre for psyken å trene ute enn inne. I en kunnskapsoppsummering som inkluderer 11 studier og 833 studiedeltakere, fant forskerne at det å trene ute i naturlige omgivelser gir bedre opplevd mentalt velvære sammenlignet med å trene inne. I tillegg gir utendørs trening økt energi og positivt engasjement og økt revitalisering av kroppen. Studiedeltakerne rapporterte også om mindre spenning, sinne og depresjon, og om større glede og tilfredshet. Det var også større sannsynlighet for at de kom til å fortsette med treningen. Dette bekreftes i flere studier.

En halvtime time fysisk aktivitet tilsvarer en lykkepille!

Holde på lenger

En annen studie gjennomført blant eldre voksne, viser at de som trener utendørs holder på lengre og trener oftere enn de som sverger til innendørs trening. I denne studien ble en gruppe menn og kvinner over 66 år utstyrt med et elektronisk måleinstrument som registrerte fysisk aktivitet gjennom uken. Registreringen viste at de som trente ute var signifikant mer fysisk aktive enn de som trente inne. Hvorfor det å trene utendørs ser ut til å virke bedre på den mentale helsen og inspirerer til mer trening, er uvisst.

Men enkelte studier mener å ha funnet at folk har lavere nivåer av kortisol, et hormon relatert til stress, etter å ha trent ute sammenlignet med inne. Kanskje kan også eksponering for direkte sollys, som er kjent for å påvirke humøret, spille en rolle. Likevel vil den viktigste faktoren for lengde og hyppighet av trening, være at den er lystbetont og gir den enkelte noe tilbake. Dette er sannsynligvis uavhengig om treningen foregår innendørs eller utendørs. Fysisk aktivitet vil som regel kun være positivt for deg, men du er nødt til å prioritere det inn i hverdagen din.