I dag laserte Folkehelseinstituttet (FHI) resultater fra den store Folkehelseundersøkelsen, som gir et godt innblikk i nordmenns kostvaner.

Vi var spent på resultatene. Hvordan står det egentlig til med den norske folkehelsa? Følger vi de helserådene vi får? Spiser vi sunt nok, er vi aktive nok, sover vi nok? Enkelte av spørsmålene dreide seg om bærekraft, og om nordmenn er blitt mer bevisste i forhold til dette. Og spesielt interessant var det at Folkehelseinstituttet knyttet en del spørsmål opp mot pandemien.

Alt i alt bekrefter rapporten funnene fra andre undersøkelser, og viser at mange har forbedringspotensial både når det gjelder kosthold, aktivitet og søvn. Her er noen av resultatene som berørte oss litt ekstra:

De fleste av oss spiser kun 2 porsjoner frukt og grønt om dagen, det er godt under halvparten av anbefalingen.

Kosthold

  • Vi vet alle at vi skal spise 5 om dagen, men det er også godt kjent at mange ikke når opp til denne anbefalingen. Men at gjennomsnittet på landsbasis er på 2 porsjoner om dagen var overraskende for oss. Nå må vi få til en skikkelig fem om dagen-dugnad!
  • I Roede er vi forkjempere for frokost, selv om forskningen ikke er helt entydig på hvorvidt det er viktig eller ikke for å ha en sunn livsstil. Vår erfaring er likevel at de som spiser frokost generelt har en sunnere livsstil og sunnere vaner resten av dagen. Da er det gledelig å høre at cirka 70 prosent spiser frokost hver dag. Dessverre er det de yngre som har en tendens til å skippe frokosten. Det er ikke bra, det må vi gjøre noe med! Det å sette av tid til å spise frokost – og å oppleve matglede i dette lille måltidet, er veldig verdifullt.
  • Noe veldig bekymringsverdig er at hele 21 % oppgir at de unngår en eller flere matvarer pga allergier/intoleranser. Det kan være svært risikofylt å utelate matvarer fra kostholdet sitt, fordi det kan gi et svært ensidig kosthold om man ikke klarer å kompensere for de næringsstoffene man utelater. Det er i hovedsak hvete/gluten, laktose, melk og frukt/grønt som utelukkes fra kostholdet. Vi vet fra tidligere undersøkelser at det er et stort gap mellom de som oppgir at de har en allergi mot de som faktisk har en reell allergi som er påvist hos lege.
  • En gledelig nyhet er at mange har fokus på å ha et mer bærekraftig kosthold: Hele 62 % har i en eller annen grad gjort en endring, som å velge vegetarisk middag ofte