Roede AS (“Roede”) tar ditt personvern på alvor, og vil sørge for at vi bruker opplysningene vi har om deg i tråd med personvernlovgivningen. I denne personvernerklæringen gir vi informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger om ulike kategorier registrerte, om hvilke rettigheter de registrerte har og om hvordan de kan gå frem for å utøve disse.

Roede er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i forbindelse med bruk av våre tjenester og produkter. Det betyr at det er Roede må påse og påvise at personopplysninger behandles i samsvar med personopplysningsloven og personvernforordningen. Dette gjelder også når opplysningene behandles av våre kursledere og andre som behandler personopplysninger på våre vegne (databehandlere). Roede inngår avtaler med sine databehandlere, som regulerer deres behandling av personopplysninger


Kursdeltakere


Hvordan og hva slags opplysninger samler vi inn om deg?

Når du registrerer deg som bruker hos oss, for eksempel når du kjøper kurs eller medlemskap i Roede-klubben, vil du typisk gi oss følgende opplysninger:

Basisopplysninger, navn, telefonnummer, adresse, epostadresse, kjønn, fødselsdato og brukerkontoinformasjon.

Betalingsopplysninger, dvs. fakturainformasjon samt hvilke kjøp du har foretatt. Roede oppbevarer ikke kredittkortnummer av sikkerhetsmessige årsaker.

Kommunikasjon, dvs. kursrapporter og meldinger du sender din kursleder og vårt supportsystem.

Innlegg, dvs. diskusjonsinnlegg og kommentarer som du deler i vårt diskusjonsforum eller på vår nettside og svar på spørreundersøkelser. Det er ikke mulig å legge inn kommentarer og diskusjonsinnlegg anonymt, men enkelte av spørreundersøkelsene vil være anonymiserte.

Ved at du er medlem av Roede-klubben eller brukervåre tjenester, samler vi typisk inn følgende opplysninger om deg:

Vektnedgangsopplysninger, for eksempel. din vekt, mål, matinntak, trening og vektnedgangsmål som du registrerer i din dagbok, og som kursleder registrerer i sin vektbok.

Kurshistorikk, dvs. hvilke kurs du har meldt deg på og en oversikt over ditt Roede-medlemskap.

Bruksmønster, dvs. opplysninger om hvordan du har brukt vår plattform og våre tjenester, f.eks. hvilke søkeord du har brukt og hvilke sider du har som favoritter. Slike opplysninger genereres når du benytter våre plattformer og tjenester.

Tekniske opplysninger, som opplysninger om type PC/enhet, internettilkobling, operativsystem, nettleserversjon, IP-adresser, nettverksoperatør, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler. Slik informasjon genereres ved at du bruker våre plattformer, f.eks. gjennom cookies.

Lokasjonsopplysninger, dvs. geografisk posisjon basert på din IP-adresse eller andre former for geo-lokalisering. Vi kan benytte din IP-adresse til å finne ut hvilket land og kommune/by du oppholder deg i. Dersom du samtykker til lokasjonsdeling i våre tjenester vil vi finne din lokasjon gjennom bl.a. GPS og dermed få detaljert lokasjonsdata.

Profileringsopplysninger, dvs. informasjon om dine preferanser og interesser og sannsynlig tilhørighet i ulike medlemsgrupper. Slik informasjon kan f.eks. genereres på bakgrunn av hvor du bor (ved at vi analyserer trender blant personer som har samme postnummer som deg), dine kjøp og din bruk av våre tjenester.

Markedsføringsinnstillinger, dvs. dine preferanser og valg for markedsføring fra oss (f.eks. prefererte kanaler, merkevarer, tilpasset/generisk markedsføring). Disse opplysningene får vi gjennom innstillingene du velger.


Hva bruker vi opplysningene til?

1. For å inngå og administrere vår avtale med deg.

Til dette formålet bruker vi basisopplysninger, vektnedgangsopplysninger, kommunikasjon, betalingsopplysninger og kurshistorikk.

2. For å tilby kundeservice og håndtere eventuelle krav.

Til dette formålet bruker vi basisopplysninger,kommunikasjon, betalingsopplysninger og kurshistorikk.

3. For å tilpasse produktene og vår plattform.

Vi bruker dine opplysninger til å tilpasse våre plattformer slik at du får en best mulig brukeropplevelse og for å personalisere produktene og tjenestene våre til deg. Ved å bruke dine opplysninger kan vi automatisk beregne og presentere tilbakemeldinger og historikken din, deriblant din vektkurve og tilpasse innholdet og produktene basert på det du har vist interesse for tidligere. Til dette formålet bruker tekniske opplysninger, kurshistorikk, bruksmønster, vektnedgangsopplysninger, lokasjonsopplysninger og profileringsopplysninger.

4. For statistikk og analyse.

Vi bruker opplysninger om degtil å utarbeide statistikk og kartlegge markedstrender for å forbedre og videreutvikle nettstedene og abonnementsproduktene våre. Til dette formålet bruker vi tekniske opplysninger, bruksmønster og lokasjonsopplysninger.

5. For bokføringsformål.

Til dette formålet bruker vi betalingsopplysninger og kurshistorikk.

6. For å tilrettelegge for tilbakemeldinger.

Til dette formålet bruker vi tekniske opplysninger og innlegg.

7. For å hindre svindel og misbruk.
Til dette formålet bruker i bruksmønster, basisopplysninger og tekniske
opplysninger.

Det rettslige grunnlaget for formål 1 er at bruken av opplysningene er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg. Ettersom opplysninger som vekt og midjemål kan anses for å være sensitive opplysninger, vil vi ikke behandle slike opplysninger uten ditt samtykke. Hvis du velger ikke å gi ditt samtykke ved ikke å godta våre brukerbetigelser, vil vi ikke kunne levere våre tjenester til deg.

Det rettslige grunnlaget for formål 2 er vår berettigete interesse i å tilby god service og fordi det er nødvendig for at vi kan fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Det rettslige grunnlaget for formål 3 er vår berettigete interesse i å tilpasse produktene vi tilbyr best mulig til deg. Ettersom opplysninger som vekt og midjemål kan anses for å være sensitive opplysninger, vil vi ikke behandle slike opplysninger uten ditt samtykke. Hvis du velger ikke å gi ditt samtykke ved ikke å godta våre brukerbetigelser, er det mulig at vi ikke vil kunne tilpasse produktene og våre nettsider til deg.

Det rettslige grunnlaget for formål 4 er vår berettigete interesse i å forstå markedstrender og forbedre våre plattformer og produkter.

Det rettslige grunnlaget for formål 5 er våre rettslige forpliktelser etter bokføringsloven.

Det rettslige grunnlaget for formål 6 er vår berettigete interesse i å tilrettelegge for diskusjon og tilbakemeldinger fra deg slik at vi bl.a. kan forbedre våre tjenester.

Det rettslige grunnlaget for formål 7 er vår berettigete interesse i å forhindre misbruk av våre tjenester og svindel.


Markedsføring

Vi sender deg informasjon om relevante tilbud, arrangementer, nyheter og spesielle produkter med mindre du har reservert deg mot slik markedsføring. Det rettslige grunnlaget for dette formålet er vår berettigete interesse i å sende deg tilpasset informasjon og relevante tilbud. Dersom det er påbudt etter markedsføringsloven, vil vi kun gjøre dette dersom vi har ditt samtykke, som du når som helst kan trekke tilbake.

Vår markedsføring foregår per epost, telefon, gjennom annonsering og kommunikasjon på nettstedet eller gjennom kommunikasjon på online-kanaler (sosiale medier og andre nettsider/applikasjoner). Markedsføringen kan være tilpasset dine markedsføringspreferanser og våre antagelser om dine interesser basert basisopplysninger, kurshistorikk, bruksmønster, tekniske opplysninger, lokasjonsopplysninger, profileringsopplysninger og  markedsføringsinnstillinger med mindre du har angitt at du foretrekker generell, ikke-tilpasset markedsføring.


Deling av opplysninger om deg med andre

Roede AS vil ikke dele, selge, formidle eller på annen måte utlevere personopplysninger om deg på annen måte enn det som fremgår av denne  personvernerklæringen uten først å ha innhentet ditt samtykke.

Roede AS og våre kursledere vil utveksle opplysninger om våre kursdeltakere for å tilrettelegge for og gjennomføre kursene. Alle kursledere er underlagt retningslinjer for hvordan de skal håndtere personopplysninger.

Vi deler opplysninger om deg med våre tjenesteleverandører i den grad det er nødvendig for å levere produkter og tjenester til deg. Dette omfatter bl.a. våre leverandører av programvare og systemer og leverandører av direkte markedsføringstjenester.

I de tilfeller vi benytter slike databehandlere skal vi sørge for at vi har inngått databehandleravtaler som regulerer hvordan databehandleren kan behandle data om deg. Vi vil blant annet sørge for at databehandleren kun behandler personopplysninger på Roedes vegne og til klart og tydelige definerte formål.

Vi deler betalingsopplysninger du oppgir med bank og andre institusjoner som håndterer betalingstransaksjoner eller andre finansielle tjenester, for at du skal kunne foreta et kjøp eller motta betaling samt for å forhindre svindel og redusere kredittkortrisiko.

Vi kan også dele opplysninger med leverandører av digitale annonsetjenester i den grad det er nødvendig for å tilpasse annonsene vi viser deg. Opplysningene vi deler vil i all hovedsak ikke være direkte identifiserbare (f.eks. fordi de hashes før vi utleverer opplysningene). Vi vil i slike situasjoner inngå avtaler med leverandørene som beskytter dine personopplysninger.

Opplysninger om deg kan gis til relevante myndigheter, dersom vi er pålagt slik utlevering.

Ettersom de ovenfor nevnte mottakerne kan holde til hvor som helst i verden, kan personopplysningene bli overført globalt. Dersom opplysninger som opprinnelig kommer fra EØS overføre stil land utenfor EØS, vil vi ha på plass egnede sikkerhetstiltak for å beskytte personvernet.


Hvor lenge lagrer vi opplysningene?

Vi lagrer basisopplysninger, vektopplysninger/vektnedgangsopplysninger og kommunikasjon så lenge du er medlem av Roede-klubben.

Vi vil lagre kurshistorikk, bruksmønster, profileringsopplysninger og markedsføringsinnstillinger så lenge du er medlem av Roede-klubben eller så lenge du samtykker til å motta markedsføring fra oss.

Vi lagrer utbetalings/betalingsopplysninger og kurshistorikk for en periode på fem år i samsvar med bokføringslovens krav.

Vi lagrer tekniske opplysninger og lokasjonsopplysninger for en periode på opptil 6 måneder.

Dersom du melder deg ut av Roede vil avsenderen på dine innlegg anonymiseres, men innholdet i innleggene i diskusjonsfourmet vil ikke slettes.

Vi vil kunne lagre opplysningene nevnt over for en lenger periode hvis det er nødvendig for at vi skal kunne fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.


Dine personvernrettigheter

Innenfor rammene av gjeldene lovgivning, har du følgende personvernrettigheter:

Rett til informasjon. Du har rett til å motta ytterligere informasjon om vår bruk av personopplysningene dine.

Rett til innsyn. Du har rett på en kopi av personopplysningene dine.

Rett til korrigering.