Det er flere årsaker til at matinntaket blir for lite i forhold til forbruket. Ønske om vektreduksjon, overvekt, overtrening, sykdom eller ubevisst småspist. Ønsker man å gå ned i vekt grunnet en overvekt (for høy BMI) er det smart å endre på matinntaket ved å redusere inntaket av energi. Det betyr ikke at man i veldig lange perioder skal “sulte” seg, men at energiinntaket over en periode bør reduseres inntil målet er nådd og innarbeiding av de nye vanene er godt etablert.

Lettere å gå ned i vekt enn å lære gode og sunne matvaner

Ønsker man en vektreduksjon fordi det er helsemessig ugunstig å ha den ekstra overvekten, så er det ikke noen problem å spise lite i en periode for å gå ned i vekt. Det er heller ikke vist at noen metoder er bedre enn andre. Man kan også klare seg på ganske lite energi over en periode. Utfordringen starter når vektmålet er nådd. Hvis du da ikke samtidig har lært deg hvorfor du skal spise smart eller hvordan få dette til i praksis, så er perioden på diett bortkastet.

Uansett hvilken “metode” man bruker må man etter en stund passe på å spise nok, men smart mat for å ivareta inntaket av næringsstoffene. Da er det viktig å lære seg gode matvaner og verktøy for å trene på nye og gode vaner. I tillegg er det viktig å ikke spise for lite over en altfor lang periode. Det kan gi uheldige konsekvenser.

For lite?

Noen har et litt anstrengt forhold til mat og kanskje spesielt i ungdomstiden er det lett å trene mye og spise for lite. Dette går en stund, men kroppen vil si stopp etterhvert. Det er mange prosesser i kroppen som ikke vil virke som de skal og kroppen utsettes for stress, både fysisk og psykisk. Dette kan også gjelde de som går veldig lenge på en “diett” uten å etterhvert tilpasse matinntaket. For unge jenter kan faktisk for lavt inntak gi hormonforstyrrelser som gjør at menstruasjonen forsvinner. Dette igjen øker risiko for benskjørhet. I tillegg øker det oksidative stresset i cellene ved for lavt energiinntak, som igjen reduserer immunsystemet.

Dersom matinntaket er altfor lavt over veldig lange perioder kan det få uheldige konsekvenser og man kan bli en slags “evig slanker” i stedet for å øve på de gode vanene som gjør vekttapet varig.