Det er flere årsaker til at matinntaket blir for lite i forhold til forbruket. Ønske om vektreduksjon, overvekt, overtrening, sykdom eller ubevisst småspist. Ønsker man å gå ned i vekt grunnet en overvekt (for høy BMI) er det smart å endre på matinntaket ved å redusere inntaket av energi. Det betyr ikke at man i veldig lange perioder skal “sulte” seg, men at energiinntaket over en periode bør reduseres inntil målet er nådd og innarbeiding av de nye vanene er godt etablert.

Lettere å gå ned i vekt enn å lære gode og sunne matvaner

Ønsker man en vektreduksjon fordi det er helsemessig ugunstig å ha den ekstra overvekten, så er det ikke noen problem å spise lite i en periode for å gå ned i vekt. Det er heller ikke vist at noen metoder er bedre enn andre. Man kan også klare seg på ganske lite energi over en periode. Utfordringen starter når vektmålet er nådd. Hvis du da ikke samtidig har lært deg hvorfor du skal spise smart eller hvordan få dette til i praksis, så er perioden på diett bortkastet.

Uansett hvilken “metode” man bruker må man etter en stund passe på å spise nok, men smart mat for å ivareta inntaket av næringsstoffene. Da er det viktig å lære seg gode matvaner og verktøy for å trene på nye og gode vaner. I tillegg er det viktig å ikke spise for lite over en altfor lang periode. Det kan gi uheldige konsekvenser.

For lite?

Noen har et litt anstrengt forhold til mat og kanskje spesielt i ungdomstiden er det lett å trene mye og spise for lite. Dette går en stund, men kroppen vil si stopp etterhvert. Det er mange prosesser i kroppen som ikke vil virke som de skal og kroppen utsettes for stress, både fysisk og psykisk. Dette kan også gjelde de som går veldig lenge på en “diett” uten å etterhvert tilpasse matinntaket. For unge jenter kan faktisk for lavt inntak gi hormonforstyrrelser som gjør at menstruasjonen forsvinner. Dette igjen øker risiko for benskjørhet. I tillegg øker det oksidative stresset i cellene ved for lavt energiinntak, som igjen reduserer immunsystemet.

Dersom matinntaket er altfor lavt over veldig lange perioder kan det få uheldige konsekvenser og man kan bli en slags “evig slanker” i stedet for å øve på de gode vanene som gjør vekttapet varig.

Hva skjer egentlig i muskler, hode og kropp ved for lite matinntak over tid?

Dersom man skal ned i vekt vil dette naturlig også påvirke muskulaturen fordi ved et lavt inntak av energi kan kroppen måtte bruke muskulaturen for å hente energi. Man kan motvirke dette noe ved å trene styrketrening underveis i vektreduksjonen. I tillegg vil man over tid ved mye fysisk aktivitet og lavt energiinntak (dette gjelder for ungdommer i vekst, idrettsutøvere eller personer som over tid går på “diett”/overtrener e.l) kan dette påvirke selve treningen. For lite energi gjennom dagen over lengre tid kan dessuten påvirke både resultater, fremgang og restitusjon, og kunne resultere i utmattelse. Dette kan altså i prinsippet bidra til at treningen som gjennomføres blir mindre effektiv og resultater uteblir. Dersom målet er å øke muskelmasse så bør man være i positiv energibalanse, altså spise litt mer enn kroppen forbruker.

For lite matinntak over tid kan gi deg mangler av vitaminer, mineraler, fett og fiber

Kroppen vår har behov for et variert kosthold for å ivareta behovet for næringsstoffer. Får vi i oss dette gjennom maten vi spiser trenger vi ikke tilskudd av vitaminer eller mineraler. Hvis vi derimot har et for lavt inntak over tid kan det gå på bekostning av de næringsstoffene kroppen trenger. Det kan være vanskelig å få i seg nok proteiner, karbohydrater og fett. Sistnevnte er kanskje det som vi bør legge merke til. Spiser vi ikke nok av det sunne fettet vil nemlig ikke kroppen ta opp de fettløslige vitaminene (A,D,E,K). Dette vil igjen kunne påvirke opptaket av andre mineraler, for eksempel kalsium og du kan oppleve slapphet, redusert immunforsvar og dårlig tarmfunksjon som følge av dette.

Variert mat i passe mengder og fysisk aktivitet er det beste rådet vi kan gi

Det viktigste rådet å gi er å spise vanlig mat i passe mengder.

Det viktigste rådet å gi er å spise vanlig mat i passe mengder, etter eget behov. Rikelig grønt, fiber, fisk og litt mindre ultraprossesert mat, mettet fett og sukker. Er du aktiv eller bør øke vekt trenger du mer av den smarte maten sammenliknet med en som kanskje har behov for å redusere vekten sin. For alle gjelder prinsippene om variasjon og en god måltidsrytme.

Kroppen trenger en viss mengde påfyll for bare å fungere med hjertet, lunger, blod- og hormonsystemet. For at dette skal virke som det skal er det viktig å ikke spise for lite energi i forhold til behovet over for lang tid.