Vi vet at det er en sterk sammenheng mellom arv og hjerte- og karsykdom, men vi vet også at livsstilen kan spille en viktig rolle. Men hvor viktig?

I en ny stor studie fant de at selv personer som er genetisk disponert for hjerteinfarkt, kan mer enn halvere sin risiko ved å spise sunt, ikke røyke og å være fysisk aktive.

Det er nettsiden Norsk Helseinformatikk (NHI.no) som skriver om en stor studie publisert i New England Journal of Medicine. Den refererte studien inkluderte over 55 000 mennesker. Forskerne fra Massachusetts General Hospital ønsket å finne ut om livsstil kan veie opp for en arvelige risiko. Det de fant var at selv blant de med høy genetisk risiko vil det å ha sunne levevaner kunne halvere risikoen for hjerteinfarkt.

Funnene er i tråd med Sykdoms-byrderapporten (Folkehelseinstituttet 2016) som også viser at det å ikke røyke, ha et sunt kosthold, unngå overvekt og mosjonere regelmessig, kan redusere risikoen for både hjertesykdom, diabetes, høyt blodtrykk og flere kreftformer.

Konklusjonen i forskningsrapporten fra Massachusetts General Hospitaler er at genetisk risiko har stor betydning i forhold til hjertesykdom, men at også sunn livsstil kan gjøre en stor forskjell. Det positive budskapet fra forskerne er derfor: En sunn livsstil kan redusere den arvelige risikoen for hjertesykdom.

Sunn livsstil kan i denne sammenheng oppsummeres til det å ikke røyke, være fysisk aktiv, ha en sunn vekt, ha et sunt og variert kosthold samt å være forsiktig med alkohol. Det handler mye om å finne balansen mellom energiinntak og -forbruk, samt en god balanse mellom den perfekte sunnhet og den sunnheten du kan trives med.

På Roede-kurs jobber vi egentlig med alle disse vanene, med unntak av røyking – som jo etter hvert gjelder svært få. Vi har fokus på det å være fysisk aktiv, både i form av hverdagsaktivitet og trening. Vi jobber med forbedringer i kostholdet som man kan trives med og som bidra til et varig vekttap. Og når det gjelder alkohol, så vil inntaket ofte justeres som et resultat av at man vil ned i vekt, og kanskje litt fordi vi “pusher” vann som den beste drikken. Altså jobber vi med alle de relevante levevanene for en redusert risiko for hjerte- og karsykdommer.

Bli med på Roede-kurs og la deg inspirere til sunne levevaner!

Hilsen Kari