Det er mange og svært sammensatte årsaker til at andelen overvektige i befolkningen øker. Alt fra strukturelle forhold i samfunnet til genetikk. De viktigste årsakene er likevel for mye og feil mat kombinert med for lite aktivitet.

Kosthold

Kostholdsundersøkelser i befolkningen viser at energiinntaket har vært forholdsvis stabilt fra midten av 1970 årene og frem til i dag. Det knytter seg imidlertid en viss usikkerhet til slike undersøkelser. En velkjent svakhet er at deltakerne underrapporterer energiinntaket sitt, og at graden av underrapportering øker med økende grad av overvekt. Det er derfor sannsynlig at energiinntaket har økt selv om det ikke fanges opp i kostholdsundersøkelser.

Det er dessuten holdepunkter for at stor tilgang på energirike matvarer, og da særlig søt og fet mat, resulterer i overvekt. Og, det er liten tvil om at vi lever i et samfunn hvor tilgangen av slike matvarer har økt betydelig siden 1970-årene.

Nyere forskning viser dessuten at maten vi spiser påvirker tarmfloraen som igjen viser seg å ha stor betydning for vekt og helse. Les mer her

Fysisk aktivitet

Undersøkelser viser at andelen nordmenn som deltar på mosjonsaktiviteter har økt de siste 20 årene. Likevel har vi et lavere energiforbruk enn tidligere. Forklaringen ligger trolig i strukturelle endringer i samfunnet som gjør at våre daglige gjøremål krever mindre fysisk aktivitet. Samfunnet er blitt mer og mer tilrettelagt for en inaktiv livsstil. Mosjon som vi før fikk “gratis”, krever nå at vi tar et aktivt valg. Et eksempel er at vi må velge å gå trappen istedenfor å ta heisen, et valg vi ikke hadde tidligere.

Trykke på heisknapp

Genetikk

På bakgrunn av tvilling-, adopsjon- og familiestudier er det grunnlag for å tro at mellom 25 og 40 % av overvekten skyldes arv. Vi kjenner i dag til ulike genetiske endringer som generelt kan bidra til en økt fettlagring hos personer som utsettes for et “høyrisiko miljø”. Sannsynligvis er anleggene for fedme forårsaket av et komplisert samspill mellom hundrevis av fedmeassosierte gener. Det er imidlertid viktig å huske på at selv om genene gir oss et ulikt utgangspunkt, så er det ikke genene som gjør oss overvektige. Det har mye å si hvordan du lever. Uheldige gener kan langt på vei motvirkes av gode vaner

Miljøfaktorer

Det er også en rekke faktorer i miljøet vårt som påvirker vekten. Allerede i fosterlivet blir vi påvirket av miljøet gjennom mors ernæring. Vi vet at utviklingen av appetitt og sultsenter, samt antall fettceller i fettvevet, påvirkes i denne tidlige fasen av livet.

Andre viktige miljøfaktorer er foreldres kost- og mosjonsvaner. Har du inaktive foreldre er veien til et aktivt liv rett og slett litt lenger. Studier har også vist at vekten vår påvirkes av vekten til de vi omgås. Har du overvektige venner er det mer sannsynlig at du selv aksepterer å bli overvektig.

Det er ellers godt dokumentert at utdannelsesnivå, bosted og inntekt har betydning. Og, selvfølgelig har nærmiljøets muligheter til å være fysisk aktiv stor betydning for hvor mye vi beveger oss.

Det å ha en sunn vekt handler i stor grad om å være bevisst på hva man lar seg påvirke av.

Hilsen Kari