Opplever du at pandemien har påvirket din psykiske helse og gjort deg mer ensom? Det er kanskje en fattig trøst men, du er ikke alene. Mange opplever negative symptomer på sin egen psykiske helse i denne tiden! Dette viser en stor undersøkelse gjort av Universitetet i Oslo og Modum Bad, der 10.000 personer deltok  under den første nedstengingen av Norge i mars 2020.

De har undersøkt hvordan pandemien og tiltakene henger sammen med vår psykiske helse. Undersøkelsen viser at Koronapandemien førte til en dobling i angstsymptomer og en tredobling i depressive symptomer. Undersøkelsen viser også at én av fire som jobbet med koronasyke pasienter har symptomer på Posttraumatisk stress (PTSD)

Tidligere forskning på pandemier viser også at distanseringstiltak kan påvirke den psykiske helsen.

Men de negative symptomene vil heldigvis normalisere seg i etterkant av pandemien for de aller fleste.

Men noen vil allikevel oppleve at de blir sittende fast i et uheldig mønster  med økte symptomer. Depresjon kan føre til at man blir i en “boble” som blir tilbakevendende. Blir man i “boblen” av bekymring og grubling kan det forsterke ensomhet, og  gi ringvirkninger som økt depresjon og angst. Dette er oppsiktsvekkende fordi det viser seg at ensomhet er i ferd med å bli en av de mest sykdomsskapende og dødelige helsefaktorene i europeiske land. Ensomhet har vist seg å forkorte forventet levetid på linje med intens røyking og sykelig overvekt.

Les også: Sunt kosthold er viktig for god psykisk helse

Fysisk aktivitet bra for din psykiske helse!

Selv om pandemien begrenser den sosiale delen av livet vårt, og kan gjøre oss både triste og tunge til sinns, kan det være nyttig å vite at det er noen ting som kan bidra til å lette på dette trykket! Løsningen er kanskje nærmere enn du tror! Å komme seg opp fra liggende til stående for så å fortsette over i gående eller løpende kan være den beste medisinen på kort og lang sikt.

Forskning viser at det å være i aktivitet minst 30 minutter daglig har en god effekt på den psykiske helsen.  Fysisk aktivitet skiller kroppen ut hormoner som  påvirker lykkesenteret  i hjernen slik at vi blir lettere til sinns.  Det reduserer også kortisolnivået i kroppen, slik at vi håndterer stress bedre. Og det beste er at vi kan kjenne de positive effektene umiddelbart. For etter en rask gåtur hvor du får opp pulsen og blir litt svett kommer godfølelsen i løpet av turen og varer en god stund etter.

Les ogsåTrene ute eller inne- hva er best for psyken?

 

Fysisk aktivitet er bra for alle, og litt er bedre enn ingenting!

Nye WHO-råd om fysisk aktivitet

WHO kom nylig ut med anbefaling om at voksne bør  gjennomføre 150-300 minutter med moderat intensitet eller 75-150 min med høy intensitet. Dette gjelder også de med funksjonshemming eller