I 2003 ble «flexitarian» kåret av the American Dialect Society, til årets viktigste ord. Fleksitarismen er blitt spådd av internasjonal trendforskning å være den absolutt største trenden innen mat i 2017, ikke minst takket være kjente pådrivere som Jamie Oliver med fler. Bevegelsen startet allerede på 1990 tallet, men fikk et oppsving av «Meatless Monday» initativet som ble introdusert i 2009, og kan sies å være en videreutvikling av dette begrepet.

Også her i Norge er trenden økende, noe som ikke minst tydeliggjøres av alle kjøtterstatnings produktene som lanseres ukentlig av de store matkjedene. At de store burgerkjedene nå kan tilby opptil 5 vegetariske burgeralternativer sier vel i grunnen sitt?

Begrepet har blitt kritisert, kanskje spesielt av vegetarianere for å bidra til en manglende forståelse for viktigheten av kjøtt-kutt for helse, miljø og dyrevelferd. Men dette er kanskje likevel en trend som ikke minst vegetarianere burde applaudere og oppmuntre!

Foto: frukt.no

Fleksitarianer – en fleksibel vegetarianer

Hva innebærer det å være fleksitarianer, hva er effekten av en slik livsstil, og hva er motivene for å bli fleksitarianer?

Begrepet fleksitarianer kan sies å være en sammenslåing av ordene: vegetarianer og fleksibel. Man spiser hovedsakelig plantebasert mat, men samtidig ønsker å kunne spise kjøtt og annen animalsk mat innimellom. Dette kan bety en mer fleksibilitet, derav navnet, for eksempel i sosiale sammenhenger.

For mange fleksitarianere er det et poeng at ens kosthold ikke virker som en pekefinger, men snarere til inspirasjon, og at dette er lettere å følge dersom en ikke har for strenge retningslinjer. Dette kostholdet fungerer også som en gradvis overgang til vegetarianismen for mange.

De aller fleste i Norge spiser kjøtt opptil flere ganger daglig. Undersøkelser viser at kjøttforbruket øker, samtidig som det er rekordmange som sier at de faktisk ønsker å spise mindre kjøtt. Det kan nok være en skremmende tanke for mange å ta skrittet fullt ut for å bli vegetarianer, og mange vegrer seg for å kutte ut mat de har spist hele livet. Å bli fleksitarianer er derfor en måte å ta akkurat så store skritt som man føler seg komfortabel med i sitt eget tempo. En mellomting av «Meatless Monday» og vegetarisme om du vil.