Grete Roede inngikk i 2015 et samarbeid med Klinikk for Alle da vi så at veldig mange av våre kursdeltakere også har muskel- og skjelettplager som vi ikke kan hjelpe dem med. Klinikk for Alle har på sin side mange pasienter med overvekstproblematikk, som ikke de kan behandle, med unntak av et par klinikker som har egne ernæringsfysiologer. Grete Roede har i dag kurs på 5 klinikker i Oslo & Akershus og vi håper å utvide samarbeidet til å bli landsdekkende. På Roede-magasinet vil vi hver måned presentere en ny artikkel fra Klinikk for Alles medlemsblad «Helse for Alle». Et vondt kne eller en dårlig hofte kan behandles ved hjelp av fysioterapi, kiropraktikk, osteopati eller lignende, men det kan også i svært mange tilfeller forebygges ved et sunt og riktig kosthold.

Gjennom Mensendieck-trening lærer du å bli bevisst ditt eget bevegelsesmønster. Dette både helbreder og forebygger muskel-og leddsmerter.

Ved Klinikk for Alle på Storo i Oslo holder fysioterapeut Erik Øiangen daglig Mensendieck-trening. Han har jobbet med denne treningsformen i 20 år og har hjulpet en rekke mennesker ved å lære dem hvordan de skal bli bevisst sitt eget bevegelsesmønster i hverdagen.

– Vi tenker normalt ikke over kroppsholdningen og hvordan vi beveger oss. Men det er nettopp de uheldige bevegelsene vi repeterer hver dag i måten vi sitter på, står på og går på, som feilbelaster kroppen. Dette gir oss uvaner som med årene kan resultere i muskelsmerter og stive ledd, forklarer han.

Mensendieck1_cmyk

Alle som går på treningen er undersøkt av Mensendieck-fysioterapeuten først, slik at man vet hva de plages med og hvilke funksjoner/øvelser som er viktig å arbeide med i timene. Dette kvalitetssikrer treningen både for deltageren og terapeut. Foto: Klinikk for Alle, Randi Solstad

En av hans faste klienter er 44 år gamle Therese Skalmerud. Hun har trent hos Erik i 16 år og har hatt utrolig bra resultater.

Kan ikke leve uten
– Det begynte med bekkenproblemer i første svangerskap. Da jeg ble gravid med nummer to begynte jeg her på Klinikk for Alle med mensendieck etter anbefaling fra min kiropraktor. Jeg fant fort ut at ved å gå regelmessig på trening, forsvant smertene i korsryggen og jeg fungerte bedre i hverdagen.

Skalmerud forteller at hun er blitt fullstendig avhengig av treningsformen.
– Den har gjort meg bevisst på hvordan jeg bruker kroppen i dagliglivet.

Hun har prøvd å slutte et par ganger for å gjøre andre ting med mer fart i, blant annet har hun prøvd salsa og har vært medlem på Elixia, men etter kort tid har hun alltid falt tilbake på mensendieck.
– Jeg kan rett og slett ikke leve uten, sier hun.

Sterk inn til beinet
Mensendieck-trening har til hensikt å løse anspente muskler og stivnede ledd, samt å styrke forsømte muskelgrupper. Alle øvelsene er bygget opp rundt bevegelser vi gjør hver dag. Timen er tilrettelagt for å ivareta hele kroppen og består av kontrollerte bevegelser. Metoden går ut på å styrke kroppen og kjernemuskulaturen helt inn til beinet. Poenget er å jobbe rolig, lære stabilitet og balanse og øke kroppsinnsikt og kroppsoppfattelse og forståelse.

– Når du jobber rolig vil du få tak i muskulaturen, jobber du fort og hardt og med større muskelgrupper vil du i mindre grad få kontakt med de leddnære musklene som styrer finere bevegelser, forklarer Øiangen. Han legger til at den største feilen som mange gjør når de begynner å trene er at de jobber med de store muskelgruppene før de har kjernemuskulaturen på plass.

Han mener at stillesittende arbeid og for lite mosjon er hovedårsaken til at kjernemuskulaturen svekkes.

Bli bevisst ditt bevegelsesmønster
Det unike med Mensendieck-trening er at du blir bevisst ditt eget bevegelsesmønster slik at du automatisk overfører de bevegelsene du gjør på treningen til hvordan du bruker kroppen i dagliglivet.

– Det er når du er ferdig hos veilederen at den virkelige treningen begynner. Da begynner du å tenke på hvordan du beveger deg. Hvordan du står, går, løfter beina, bærer, maler, pusser tenner, hvordan du posisjonerer deg , plasserer kroppen og beveger deg i  de forskjellige hverdagslige situasjonene forklarer Øiangen.

– Beveger du deg bevisst kan du opprettholde en sterk og smidig kropp uten stivhet og smerter. Du får kontroll på kroppen og lærer deg å stabilisere den helt inntil beinet, noe som kan spare deg for en rekke muskel- og leddplager, avslutter han.

Tilpasses individuelt
Det er forskjell på mensendiek-trening og andre treningsformer som for eksempel yoga og pilates. Mensendieck må veiledes av en spesialutdannet mensendieck-fysioteraput med kunnskap om kropp og funksjon og som kan tilrettelegge treningen individuelt ut i fra de plagene som vedkommende sliter med.

Dette er mensendieck
Metoden ble utviklet av den amerikanske kunstneren og legen Dr. Bess Mensendieck på begynnelsen av 1900-tallet. Hun fattet interesse for den levende kroppen, dens holdning og bevegelsesmønster. Hun hadde tro på at hjernen var i stand til å aktivisere nerveimpulser til en bestemt muskel. Ut i fra sin kunnskap om anatomi, fysiologi, patologi og nevrologi utviklet hun et treningssystem som skulle kunne forme kroppen anatomisk og biomekanisk best mulig.

Er du er interessert i mer informasjon? 

Ta gjerne kontakt med våre to dyktige Roede-kursledere på Klinikk for Alle på Storo:
Maiken Ostermann, 920 46 314, [email protected]
Turid Dankertsen, 467 63 818, [email protected]