Er du en frokostspiser eller velger du den bort? Begge deler fungerer,