For mange som har utviklet fedme kan en slankeoperasjon virke som en god løsning, og for mange er det nok også det. I Norge gjennomføres ca 3000 slike operasjoner hvert år. Uansett hvordan man velger å gå ned i vekt, med operasjon eller andre slankemetoder, er et vellykket og varig resultat avhengig av at man er motivert for en livsstilsendring – og faktisk legger om.

Må endre livsstil uansett

Etter en slankeoperasjon må man følge bestemte kostholdsråd og være i regelmessig fysisk aktivitet resten av livet for å opprettholde en varig vektreduksjon (1). Med andre ord; Det samme som man må gjøre for å gå ned i vekt uten en operasjon. For mange kan det være bedre å endre kostholdsvaner og etablere rutine for daglig fysisk aktivitet uten en operasjon i forkant. Man må uansett være motivert til å gjøre endringer i livsstilen sin.

Akkurat som at det ikke er en enkelt årsak til overvekt, er det heller ikke en enkel løsning som passer for alle når vekten skal ned. Flere som tar slankeoperasjon lykkes med å oppnå gode resultater, men så er det også dem som ikke gjør det. Det er viktig å huske at en operasjon er et virkemiddel, en hjelp til å lykkes med å endre livsstil, men uten en livsstilsendring er resultatene sprikende. Vektopererte trenger derfor også hjelp og veiledning til å endre livsstil. Gjennom vår helhetlige tilnærming til livsstilsendring, kan vi bidra til at de slankeopererte kommer inn på et godt spor.

Ellen gikk ned 40 kilo uten operasjon

Risiko ved slankeoperasjon

Som ved alle operasjoner er heller ikke en slankeoperasjon nødvendigvis uten bivirkninger eller komplikasjoner. Vanlige bivirkninger etter operasjon er kvalme, oppkast, dumpingsyndrom, luftsmerter, refluks og diaré. Generelle komplikasjoner etter en slankeoperasjon er sårinfeksjon, blodpropp, lungebetennelse eller urinveisinfeksjon. Forekomsten av komplikasjoner øker med økende overvekt, og med forekomst av andre sykdommer.

Erstatter en avhengighet med en annen

Det er også sett at slankeopererte erstatter en avhengighet med en annen. De har gjerne vært vant til å spise for å døyve følelser, enten store porsjoner eller gjerne søte og/eller fete matvarer. Etter en slankeoperasjon er dette ikke lenger mulig uten store bivirkninger, og undersøkelser har vist at enkelte tyr til rusmidler som piller eller alkohol som alternativ for å dempe den indre uroen man før brukte mat til å døyve. En helhetlig behandling og langvarig oppfølgning

samtale

Oppfølging over tid gir resultater

Det er vist at det som fører til varig vektreduksjon er en helhetlig behandling med oppfølgning over tid (2,3). Mange med alvorlig overvekt lykkes gjerne å gå ned i vekt, men møter utfordringer når de skal holde den nye vekten. Kroppen “husker” maksvekten og prøver å få deg tilbake dit. Derfor er det å holde fast ved de nye vanene helt avgjørende, både hva kosthold og aktivitet gjelder. For mange kan det være viktig å få hjelp med det psykiske, ikke bare det fysiske, for å unngå å falle tilbake i gamle vaner.

Referanser

(1) Andersen og Grimsmo; Langtidseffekt ved slanking i selvhjelpsgrupper; Tidsskrift for Den Norske Lægeforening nr 1, 1999; 119: 14-7
(2) International Journal of Obesity (2006) 30, 1557–1564. doi:10.1038/sj.ijo.0803263; published online 14 March 2006