Vi opplever at mange gleder seg til å møtes på Roede-kurs igjen, etter en annerledes vår og lang sommer. Vi har tilpasset vårt kurstilbud til gjeldende smittevernregler. Alle våre kursledere får opplæring i smittevern i forkant av kursoppstart, og vi sørger for at våre retningslinjer til enhver tid er oppdatert i hht helsemyndighetenes råd.

Våre viktigste smitteverntiltak:

  • Gruppemøter gjennomføres med det antall kurslokalet har plass til, med overholdelse av anbefalt avstand på minimum 1 meter. Det samme gjelder veiing og en-til-en møter.
  • Alle medlemmer må bekrefte at de er kjent med regelen om ikke å møte opp ved mistanke om luftveisinfeksjon eller andre Covid-19 symptomer. Det samme gjelder etter nærkontakt med andre smittede eller om man er i karantene.
  • Det tilrettelegges for god håndhygiene og hyppig rengjøring i alle kurslokaler.

For personer i risikogrupper som blir anbefalt å leve skjermet på grunn av økt smittetrykk, vil kursleder tilby alternativ personlig oppfølging etter avtale. Alle medlemmer har tilgang til et utvidet digitalt kursinnhold, slik at du til enhver tid har et fullverdig og godt kurstilbud.

Her kan du lese våre fullstendige retningslinjer: Smittevern faglig forsvarlig gjennomføring av kursmøter i Roede as høsten 2020

Finn kurs her

 

Nå åpner vi dørene igjen, og våre Roede-kursledere gleder seg til å ta imot både nye og gamle medlemmer.

Unikt for NYE Roede er Roede-appen. Her kan din kursleder se hva du loggfører av mat, hvilke matvaner du har, hvordan du beveger deg, og på bakgrunn av dette, gi deg personlig oppfølging selv om dere ikke møtes fysisk.

I tillegg ruster vi opp nettkurs tilbudet vårt! Dette tilbudet er en en-til-en-dialog via nettet; PC, iPad eller mobil. Du får ukentlig oppfølging av en sertifisert Roede-kursleder. Dette kurset inkluderer Roede-app Gull, kursbok, ukentlige temahefter og digitalt materiell.

Finn nettkurs her

 

Også våre R