Kursoversikt

  • Personlig oppfølging av sertifisert Roede-kursleder
  • Inkluderer Roede-app Gull, Kursbok, ukentlige temahefter og digitalt materiell
  • Mange steder tilbyr vi også Aktiv-kursgrupper og Roede Mann, bare for menn.
  • Personlig møte og individuell oppfølging 1 til 1
  • Inkluderer Roede-app Gull, kursbok, ukentlige temahefter og digitalt materiell
  • Varighet fra 15 til 50 minutter; velg mellom drop-in, Roede for 1 og Coaching.
  • 1 til 1 dialog via nettet; PC, iPad eller mobil
  • Inkluderer Roede-app Gull, kursbok, ukentlige temahefter og digitalt materiell
  • Kombineres også med digitale videomøter, 1 til 1 eller i lokale grupper

Tirsdag

Drop-In Ledig
Snipmoveien 6
Standard Ledig
Kursmøtene gjennomføres i liten gruppe etter gjeldene smittevern.
Snipmoveien 6
Standard Ledig
Alle møter gjennomføres som videomøter i gruppe/en til en, samt individuell oppfølging
None
Standard Ledig
Alle møter gjennomføres som videomøter i gruppe/en til en , samt individuell oppfølging
Snipmoveien 6

Kurssteder

Snipmoveien 6 Austmarka
None Kongsvinger