Løsning for oppfølging på Hold Vekten nettkurs fremover er følgende:

– legg ved HV-heftet (som lastes opp nå under kurspåfyll) i velkomstmail
– bruk temahefter som vanlig til dem som et suplement inn i kursbrevene
– nye på HV har nå allerede kursbok “Vår hemmelige oppskrift”, og skal ikke ha ny bok, trenger altså ikke bestille dette, men de får materiell digitalt av deg, se over.
– rapporter følger fremdeles gammel bok, men henviser ikke til kursbøkene på sidetall, men disse skal jeg se over og vurdere om skal oppdateres noe før jul. Men det har ikke hastet så mye, da disse er nokså generelle.

Her finner dere link til PDF som kan brukes som veileder på nettkurs.

2019-20_ROEDE_Temahefte_HoldVekten