Våre råd for fysisk aktivitet samsvarer med de offentlige anbefalingene, som sier at voksne burde være i moderat aktivitet i minst 150 minutter hver uke. Helsegevinster ved regelmessig fysisk aktivitet er veldokumentert. Men hvorfor registrerer vi treningen i Grete Roede? Det er flere grunner til dette:

For det første får du en oversikt over hvor fysisk aktiv du er. Og på slutten av en uke kan du ta en status på hvordan uken har vært

Det er lettere å variere treningen når man registrerer. Det er kjent at variasjon er viktig, blant annet for å unngå belastningssaker. Hvis det samme aktiviteten går igjen i dagboken, er det kanskje på tide å finne på noe nytt.

  • Bruk registreringen til å se formforbedringen. Hvor fort jogger du 5 km i dag sammenliknet med 5 km for 5 uker siden?
  • Ved å registrere treningen vil du også lære deg å bli mer systematisk, noe som også er viktig for å oppnå regelmessighet og resultater.
  • Det er vanskeligere å skulke trening når det kommer tydelig frem i dagboken din. Bruk dette som motivasjon!
  • Det er lettere å holde oversikten over hvordan du ligger an i forhold til målet ditt, og aktivitetsnivået du har planlagt.
Legg gjerne igjen en kommentar: