Kan det tenke seg at foreldres vekt, livsstil og gener kan påvirke vekten til deres barn i tenårene?

Dette har nå forskere ved HUNT, med Marit Næss i spissen, sett nærmere på.

Vi vet jo fra før at det er stor sannsynlighet for at overvektige barn drar med seg disse ekstra kiloene inn i voksen alder. Vi vet også at overvekt og fedme er knyttet til utvikling av en rekke livsstilssykdommer som diabetes type 2, hjerte- og karsykdommer og noen kreftformer.

Men nå har forskere sett nærmere på hvilken betydning det har for barnas vekt i tenårene, om foreldrene er overvektige.

Klar sammenheng

Resultatene viser at hvis begge foreldrene er overvektige, henger det sterkt sammen med overvekt hos barna. Sammenhengen er faktisk dobbelt så sterk sammenliknet med familier der bare en forelder er overvektig, skriver NHI.no. Og sammenhengen er like sterk enten det er gutter eller jenter. Det samme ble observert når det gjaldt midjemål. Om begge foreldrene har midjemål over det som anbefales, er det stor sannsynlighet for at barna har samme forhøyet midjemål.

Når mor endrer vaner

Men hva skjer med vekten til ungdommen hvis en forelder går ned i vekt og endrer livsstil?

Ifølge studieresultatene er det sterkest sammenheng om mor reduserer vekten sin med noen kilo. Det vil redusere BMI-en til barna også. Denne sammenhengen ble imidlertid ikke funnet om mor gikk ned mange kilo i vekt. Men det kom ikke overraskende på forskerne, da stor vektnedgang kan skyldes andre ting enn livsstilsendringer.

Om det var far som gikk ned i vekt, hadde det ingen effekt på barnas vekt.

Årsaken til dette, kan være at det er mor som har størst innflytelse på matvalgene og matvanene hjemme.

Genetikk

Forskningen viser også at gener spiller en viktig rolle. Hvis foreldrene er genetisk disponert for overvekt, kan det også påvirke barnas vekt. Dette kom ikke så overraskende på, man vet jo allerede at arv og miljø spiller sammen, og hvordan vi lever vil avgjøre om disse genene får uttrykket seg.

Roede-kostholdet kan være løsningen hvis noen, eller flere, i familien er overvektig, eller man er genetisk disponert for det. Maten passer for alle i hele familien, både de som har behov for å tenke på vekten, og de som ikke har det. Vi utelater ingen matvaregrupper, og maten kan tilpasses den maten man er vant til. Det er mye enklere å gjennomføre kostholdsendringer når den som skal passe på vekten ikke må ha sin egen meny med helt spesielle matvarer!

I Roede opplever vi ofte at når et familiemedlem går gjennom en livsstilsendring, har det ringvirkninger for hele familien.

 

Kilde: NHI.no