Nå har du mulighet til å bidra med viktig forskning samtidig som du går ned i vekt på Roede-kurs. Roede skal i samarbeid med Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst undersøke om et Roede-kurs som starter med en lavenergidiett gir lavere vekt og større helsegevinst etter henholdsvis 4 måneder og 1 år sammenliknet med et standard Roede-kurs, der man oppnår et mer gradvis vekttap.

Alle som deltar i studien vil få god oppfølging av en kursleder, og man vil også få gjennomført en rekke kliniske undersøkelser, helt uten ekstra kostnader.

Dette er forskningsteamet ved Senter for sykelig overvekt og Roede AS.

Hvorfor gjør man nå denne studien?

I mange år har man trodd at et langsomt vekttap gir bedre resultater på lang sikt, mens nyere forskning tyder på at et raskt vekttap i starten av en vektreduksjonsprosess kan gi større vekttap både på kort og lang sikt. Det som er den avgjørende faktoren uansett hvordan man går ned i vekt, er hold vekten-fasen.

Begge ned-i-vekt-metodene baserer seg på et variert og sunt kosthold i tråd med de offisielle anbefalingene.

Hvem kan delta og hva innebærer studien?

Man kan delta i studien om man er myndig (over 18 år), bosatt i Østlandsområdet, forstår norsk skriftlig og muntlig godt, har en BMI over 30 kg/m2 eller mer og hatt stabil vekt (+/- 5 kg) de siste 3 månedene før man inkluderes i studien.

De som takker ja til å delta i studien vil tilfeldig trekkes til å delta i en av to vektreduksjons-metoder. De to metodene som skal sammenliknes er:

  • Et standard Roede-kurs som gir et moderat vekttap over 16 uker (gjennom et energiunderskudd på ca. 1000 kcal per dag).
  • En vektreduksjonsmetode hvor man går raskere ned i vekt ved å starte med en lavkaloridiett på under 1000 kcal/dag i 8 uker, etterfulgt av en gradvis opptrapping av kaloriinntaket opptil 1300 kcal/dag i 4 uker og deretter 1500 kcal/dag de neste 4 ukene.

Etter disse første 16 ukene vil begge grupper følges opp med samme «Hold Vekten-kurs» de neste 36 ukene (totalt 1 år). Begge gruppene får samme personlige oppfølging.

Gjennom studiens første 16 uker er det ukentlige kursmøter. Videre blir det oppfølging annen hver uke de neste 3 månedene og deretter månedlig oppfølging ut året. Møtene foregår lokalt og varer i 1-1,5 time (noe av kontakten på Hold Vekten-kurset kan foregå via mobil og pc).

Undersøkelser

I tillegg til å følge kurs, vil også følgende undersøkelser gjøres ved start (baseline), etter 8 uker, 16 uker og etter 1 år:

  • Vekt og kropps-sammensetning (mengde muskler og fett måles ved hjelp av bioimpedans-måler), liv- og hoftevidde. Høyde måles kun ved start.
  • Blodprøver tas hos fastlege for å måle mengde sukker, fettstoffer, leverenzymer og betennelsesmarkører i blodet.
  • Man vil bli bedt om å svare på ulike spørreskjemaer på internett om blant annet livskvalitet, angst, depresjon, spiseatferd og fysisk aktivitet.
  • Blodtrykk måles.
  • Matinntak registreres i enkelte av ukene under diettperioden på 16 uker, samt 1 uke før avslutning (1 år) ved hjelp av en web-basert matdagbok/app utviklet av Roede AS.

Vi er allerede i gang med forstudien, og hovedstudien har oppstart i august. Vi setter i gang med rekrutteringen til denne nå i juni. I hovedstudien kan man gå på kurs i Oslo (Løren), Sandvika, Porsgrunn og Sandefjord. Les mer om helsestudien her!

Om du – eller noen du kjenner, ønsker mer informasjon om studien, ta kontakt med Karoline Steenbuch Lied, fagansvarlig for kosthold i Roede AS.

Man kan også melde seg på allerede nå!