Grete Roede og Aktiv mot kreft har inngått et samarbeid. Et viktig samarbeid fordi vi jo flere vi er sammen om å fremme fysisk aktivitet til befolkningen, gamle som unge og friske som syke, desto flere nås.

Hvem er aktiv mot kreft?

Aktiv mot kreft er en privat stiftelse som jobber målrettet med å få fysisk aktivitet som en del av pakkeforløpet i kreftbehandlingen, etablerer  pusterom, et treningsrom på flere sykehus i Norge , støtter forskning på effekten av trening og kreft samt utdanner egne AKTIVinstruktører i samarbeid med Norges Idrettshøgskole og Oslo universitetssykehus. De fremmer i tillegg fysisk aktivitet til den friske befolkningen via kampanjer og andre sportslige arrangementer. Siden vi i Grete Roede også fremmer sunne levevaner i alle faser i livet mener vi at vi har en del felles verdier.

Sammen står vi sterkere for å fremme gode levevaner.

Gode levevaner forebygger kreft

Nylig ble en stor internasjonal rapport om kosthold, ernæring, fysisk aktivitet og kreft lagt frem av World Cancer Research Fund (WCRF). Forrige rapport ble lagt frem i 2007 og siden den gang kan ytterligere fem kreftformer knyttes til overvekt. Vi vet at en usunn livsstil og fravær av fysisk aktivitet kan bidra til en uheldig vektøkning. Et kosthold rikt på frukt, bær, grønnsaker, fiber, redusert inntak av mettet fett og sukker, anbefales både for å forebygge kreft, men også under en kreftbehandling. Likeså trekkes fysisk aktivitet frem som forebyggende effekt på kreft.

Fysisk aktivitet som en del av kreftbehandlingen

Dersom du er uheldig og får kreft er det gunstig om du allerede har gode levevaner fordi  du vil være bedre rustet til å tåle en kreftbehandling fordi immunforsvaret styrkes og behandlingen ser ut til å virke bedre. I tillegg ser det ut til at fysisk aktivitet kan redusere bivirkninger av behandlingen, begrense muskelsvinn under behandling, bedre psykisk helse, samt fremme god livskvalitet. En nylig rapport presentert av Aktiv mot kreft presenterer nettopp denne effekten av fysisk aktivitet, både helsemessig, men og økonomisk. Du kan lese rapporten her; Samfunnsverdien av trening for kreftrammede.<